Egzamin dyplomowy

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:

  • karta dyplomanta
  • karta przebiegu studiów (muszą być wszystkie oceny)
  • oświadczenie (zamieszczone również na drugiej stronie papierowej wersji pracy dyplomowej)
  • zaakceptowany przez promotora raport podobieństwa
  • karta obiegowa - wydrukowana z indywidualnego konta z Moja PG
  • dowód wpłaty (po zgłoszeniu Dziekanat wystawia fakturę)
  • praca dyplomowa w formie elektronicznej
  • praca dyplomowa w formie książkowej!!! (do wglądu – ostatecznie zostaje u promotora)
  • zdjęcia 4szt. (4,5x6,5), jeśli z wersją w j. angielskim 5 szt.
  • legitymacja - w dniu obrony (dotyczy studentów II stopnia)

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim, należy złożyć wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (wydrukowany z Moja PG) wraz z dodatkowym (piątym) zdjęciem oraz wnieść opłatę w wysokości 40 zł. Wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od obrony.

Dyplom ukończenia studiów odbiera się osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Dziekanatu (pokój 158 GG).

Dokumenty do pobrania