Procedura recenzji dyplomu

 1. Promotor zezwala w systemie mojaPG na wgranie pliku do weryfikacji
 2. Student wgrywa plik z pracą do systemu antyplagiatowego na mojaPG
 3. Wynik kontroli antyplagiatowej jest udostępniany Promotorowi, promotor decyduje czy:
  1. wynik antyplagiatu jest akceptowalny - skierowuje pracę do recenzji w systemie mojaPG
  2. wynik antyplagiatu nie jest zadowalający - praca wymaga poprawek - zezwala na ponowne wgranie pliku do systemu antyplagiatowego
 4. Po wykonaniu obydwu recenzji pojawia się przycisk całościowej akceptacji pracy przez Promotora
 5. Student składa komplet dokumentów (vide paragraf poniżej) w Dziekanacie
 6. Obie recenzje należy WYDRUKOWAĆ z systemu, PODPISAĆ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra w teczce musi być papierowa recenzja) i przekazać do Dziekanatu.

Egzamin dyplomowy

Uwaga: uproszczone procedury w trybie COVID-19:

Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie (pokój 158 Gmach Główny):

 • karta dyplomanta
 • karta przebiegu studiów (muszą być wszystkie oceny)
 • oświadczenie (zamieszczone również na drugiej stronie papierowej wersji pracy dyplomowej)
 • zaakceptowany i podpisany przez promotora raport antyplagiatowy
 • karta obiegowa - wydrukowana z indywidualnego konta z Moja PG
 • dowód wpłaty (po zgłoszeniu Dziekanat wystawia fakturę)
 • praca dyplomowa w formie elektronicznej
 • praca dyplomowa w formie książkowej (do wglądu – ostatecznie zostaje u promotora)

Aby ubiegać się o odpis dyplomu w języku angielskim, należy złożyć wniosek o wydanie odpisu w języku obcym (wydrukowany z Moja PG) oraz wnieść opłatę w wysokości 40 zł. Wniosek można złożyć w ciągu 30 dni od obrony.

Dyplom ukończenia studiów odbiera się osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Dziekanatu (pokój 158 GG).

Dokumenty do pobrania