Nieobecność Nieobecność Prodziekana Ossowskiego

W dniu 21.01.2020 Prodziekan Rafał Ossowski będzie nieobecny

3 3 stycznia - Dzień Rektorski

Informujemy, że dzień 3.01.2020 ogłoszony został Dniem Rektorskim! W związku z Dniem Rektorskim w dniu 03.01.2020 r. dziekanat czynny w godzinach 10:00 do 12:30 

Ogłoszenie Ogłoszenie Dziekanatu

Sobotnie dyżury Dziekanatu w styczniu odbędą się 11 i 18. Dypllomy będą wydawane 11.01.

Godziny otwarcia dziekanatu

08.00 - 11.00 - poniedziałek
10.00 - 13.30 - wtorek
08.00 - 11.00 - środa
10.00 - 13.30 - czwartek
12.00 - 15.00 - piątek
09.00 - 12.00 - sobota (każda pierwsza i drugą sobotę miesiąca, obsługa studentów studiów niestacjonarnych)

Każda pierwsza sobota miesiąca, możliwość odebrania dyplomu absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA: w miesiącach letnich - lipiec/sierpień i wrzesień - w soboty nieczynne.

 

Kontakt telefoniczny

Studia stacjonarne 
Kierunek Budownictwo
tel. 58 347 17 16

Studia stacjonarne 
Kierunek Geodezja i Kartografia, Kierunek Inżynieria Środowiska, Kierunek Transport,
tel. 58 347 13 22

Studia niestacjonarne 
tel. 58 347 12 18

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć: piątek  13:00-15:00

Biogram

Prodziekan ds. Rozwoju

dr inż. Jakub Szulwic


pok. 156 / Gmach Główny
tel. (58) 347 22 05, faks (58) 347 20 44, tel. kom./SMS 609 271 271
e-mail: jakub.szulwic@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: poniedziałek 13:00-14:00
                           oraz do uzgodnienia via e-mail

Biogram

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni


pok. 158 / Gmach Główny
tel. (58) 347 17 16, faks (58) 347 14 39
e-mail: rafal.ossowski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć: wtorek     11:00-13:00
                           czwartek 11:00-13:00

Biogram

Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 66 tel. kom. 781 253 887
e-mail: kamila.kirylo@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;

 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych

 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;

 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;

 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z kierunku Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • Programowe praktyki studenckie;

 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;

 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;

 • Prowadzenie dokumentacji zasad zaliczeń przedmiotów oraz godziny konsultacji;

 • administracyjna obsługa osób niepełnosprawnych

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

Małgorzata Demczuk-Konert
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18
e-mail: malgorzata.demczuk-konert@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych;
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów oraz doktorantów WILiŚ
 • Akademiki, praktyki studenckie

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

Magdalena Radomska
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 13 22
e-mail: magdalena.radomska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych
  z kierunków Inżynierii Środowiska, Transportu oraz
  Geodezji i Kartografii
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

mgr Marta Rogowska
samodzielny referent


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 68
e-mail: marta.rogowska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów (studenci przed systemem punktowym);
 • Sprawy nagród dla studentów.

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.

 

 

Anna Pikor
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 348 61 67
e-mail: anna.pikor@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie SOD;
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

mgr Beata Krzemieniecka
specjalista


Pokój 158 / GG
tel. 58 347 22 36
e-mail: beata.krzemieniecka@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych; 
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków
  ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.