Godziny Godziny przyjęć Prodziekana ds. Kierunku Budownictwo

W dniu od 17.09.2019 Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo  dr inż. Rafał Ossowski będzie przyjmował w godzinach 12:00-14:00

Odwołane Odwołane godziny przyjęć prodziekana ds. kier. budownictwo

Informujemy, że w związku z wyjazdem służbowym w dniu 5 września br. godziny przyjęć Prodziekana ds. kierunku budownictwa zostają odwołane.

Ogłoszenie Ogłoszenie Dziekanatu

W dniu 16.08.2019 r. dziekanat będzie zamknięty On 16.08.2019, the dean´s office will be closed

Godziny otwarcia dziekanatu

08.00 - 11.00 - poniedziałek
10.00 - 13.30 - wtorek
08.00 - 11.00 - środa
10.00 - 13.30 - czwartek
12.00 - 15.00 - piątek
09.00 - 12.00 - sobota (każda pierwsza i drugą sobotę miesiąca, obsługa studentów studiów niestacjonarnych)

Każda pierwsza sobota miesiąca, możliwość odebrania dyplomu absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

UWAGA: w miesiącach letnich - lipiec/sierpień i wrzesień - w soboty nieczynne.

 

Kontakt telefoniczny

Studia stacjonarne 
Kierunek Budownictwo
tel. 58 347 17 16

Studia stacjonarne 
Kierunek Geodezja i Kartografia, Kierunek Inżynieria Środowiska, Kierunek Transport,
tel. 58 347 13 22

Studia niestacjonarne 
tel. 58 347 12 18

dr inż. Rafał Ossowski
Prodziekan ds. Kierunku Budownictwo


pok. 158 / GG
tel./fax 58 348 61 64
e-mail: b-studia@pg.edu.pl

 

Terminy przyjęć:

 • 11.00 - 13.00 - wtorek
 • 11.00 - 13.00 - czwartek

Zakres kompetencji:

 • studenci stacjonarni kier. Budownictwo
 • studenci Civil Engineering
 • studenci Environmental Engineering
 

dr inż. Arkadiusz Ostojski
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Inżynieria Środowiska i Transport


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18, 347 13 22,
fax 58 347 14 39

e-mail: is-studia@pg.edu.pl

Terminy przyjęć:

 • 13:00 - 15.00 - piątek

Zakres kompetencji:

 • studenci stacjonarni kier. IŚ i Transport
 • studenci niestacjonarni: IŚ i Budownictwo

dr inż. Jakub Szulwic
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18, 347 13 22,
fax 58 347 14 39

e-mail: gik-studia@pg.edu.pl

Terminy przyjęć

 • 10.15 - 11.45 - czwartek

Zakres kompetencji:

 • studenci kier. Geodezja i Kartografia
 • studenci kier. Techniki Geod. w Inżynierii

 

Skład osobowy i kompetencje pracowników Dziekanatu

Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 66 tel. kom. 781 253 887
e-mail: kamila.kirylo@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;
 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych
 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;
 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z kierunku Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Programowe praktyki studenckie;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;
 • Prowadzenie dokumentacji zasad zaliczeń przedmiotów oraz godziny konsultacji;

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

mgr Marta Rogowska
samodzielny referent


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 68
e-mail: marta.rogowska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów (studenci przed systemem punktowym);
 • Sprawy nagród dla studentów.

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.

Małgorzata Demczuk-Konert
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18
e-mail: malgorzata.demczuk-konert@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych;
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów oraz doktorantów WILiŚ
 • Akademiki, praktyki studenckie

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

Anna Pikor
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 348 61 67
e-mail: anna.pikor@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie SOD;
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

Magdalena Radomska
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 13 22
e-mail: magdalena.radomska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych z kierunków Inżynierii Środowiska, Transportu oraz Geodezji i Kartografii
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

mgr Beata Krzemieniecka
specjalista


Pokój 158 / GG
tel. 58 347 22 36
e-mail: beata.krzemieniecka@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych; 
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.