Ogłoszenie Ogłoszenie Dziekanatu

W dniach od  28.12.2020 r. do 31.12.2020 r . dziekanat będzie zamknięty.

Awaria Awaria systemu ELS i ELD - legitymacje

Awaria systemu ELS i ELD - legitymacje
W związku z awarią systemu do przedłużania ELS i ELD od dnia 10.12.2020 r. do 15.12.2020 r. nie ma możliwości przedłużenia ważności legitymacji.

Hybrydowa Hybrydowa praca Dziekanatu

Hybrydowa praca Dziekanatu
Szanowni Studenci, od 19.10.2020 Dziekanat WILiŚ przechodzi na system pracy hybrydowej. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ogniska koronawirusa wśród...

Godziny otwarcia dziekanatu

08.00 - 11.00 - poniedziałek
10.00 - 13.30 - wtorek
08.00 - 11.00 - środa
10.00 - 13.30 - czwartek
12.00 - 15.00 - piątek

UWAGA: W związku z częściowym wznowieniem zajęć na PG przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych wprowadzamy możiwość kontaktu z prodziekanami studenckimi za pomocą wideospotkań. Jeżeli połączenie nie nastepi od razu - proszę zaczekać - połączenia sa kolejkowane.

Dyżur podziekana ds. Kształcenia wtorki i czwartki 11-13 na kanale https://discord.gg/QqqQMSV
UWAGA: 28 stycznia zajęcia ze środy: w związku z tym dyżuru nie będzie. Ewentualne konsultacje w piątek 29go koło 10

Dyżur podziekana ds. Organizacji Studiów piątki 13-15 na kanale https://meet.jit.si/prodziekan-wilis1

 

Kontakt telefoniczny

Studia stacjonarne 
Kierunek Budownictwo
tel. 58 347 17 16

Studia stacjonarne 
Kierunek Geodezja i Kartografia, Kierunek Inżynieria Środowiska, Kierunek Transport,
tel. 58 347 13 22

Studia niestacjonarne 
tel. 58 347 12 18

Prodziekan ds. Organizacji Studiów

dr inż. Arkadiusz Ostojski, prof. uczelni


pok. 159 / Gmach Główny
tel. (58) 347 12 18, faks (58) 347 14 39
e-mail: arkadiusz.ostojski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć (online): piątek  13:00-15:00

Biogram

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Rafał Ossowski, prof. uczelni


pok. 158 / Gmach Główny
tel. (58) 347 17 16, faks (58) 347 14 39
e-mail: rafal.ossowski@pg.edu.pl

Terminy przyjęć (online):  wtorek     11:00-13:00, czwartek 11:00-13:00

Biogram

Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 66
e-mail: kamila.kirylo@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;
 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych
 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;
 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z kierunku Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Programowe praktyki studenckie;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;
 • Prowadzenie dokumentacji zasad zaliczeń przedmiotów oraz godziny konsultacji;
 • administracyjna obsługa osób niepełnosprawnych

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

Małgorzata Demczuk-Konert
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18
e-mail: malgorzata.demczuk-konert@pg.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych;
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów oraz doktorantów WILiŚ
 • Akademiki, praktyki studenckie

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

 

 

 

Magdalena Radomska
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 13 22
e-mail: magdalena.radomska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych
  z kierunków Inżynierii Środowiska, Transportu oraz
  Geodezji i Kartografii
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

mgr Marta Rogowska
samodzielny referent


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 69
e-mail: marta.rogowska@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów (studenci przed systemem punktowym);
 • Sprawy nagród dla studentów.

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.

 

 

 

 

 

 

 

Anna Pikor
samodzielny referent


Pokój 159 / GG
tel. 58 348 61 67
e-mail: anna.pikor@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie SOD;
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

mgr Beata Krzemieniecka
specjalista


Pokój 158 / GG
tel. 58 347 22 36
e-mail: beata.krzemieniecka@pg.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych; 
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków
  ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.