Zmiana Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. Kierunku Budownictwo


Uprzejmie informuję, że 23 listopada 2017 r., w związku z egzaminami dyplomowymi, skrócone zostają godziny przyjęć P....

Zamknięcie Zamknięcie Dziekanatu


Uprzejmie informujemy, że w dniach 22.12.2017 - 02.01.2018 dziekanat będzie zamknięty. ...

Odwołanie Odwołanie przyjęć Pełnomocnika Dziekana


W związku z zaplanowanymi egzaminami dyplomowymi, w dniu 26 października 2017 (czwartek), odwołane zostają godziny...

Godziny otwarcia dziekanatu

 • 08.00 - 11.00 - poniedziałek
 • 10.00 - 13.30 - wtorek
 • 08.00 - 11.00 - środa
 • 10.00 - 13.30 - czwartek
 • 12.00 - 15.00 - piątek
 • 09.00 - 12.00 - sobota (każda pierwsza i druga sobota miesiąca - tylko studia niestacjonarne).
  UWAGA: w miesiącach letnich - lipiec/sierpień - w soboty nieczynne.

Studia stacjonarne 
Kierunek Budownictwo
tel. 58 347 17 16
Kierunek Geodezja i Kartografia, Kierunek Inżynieria Środowiska, Kierunek Transport,
tel. 58 347 13 22

Studia niestacjonarne 
tel. 58 347 12 18
 

 

rafal.ossowski.jpgProdziekan ds. Kierunku Budownictwo

dr inż. Rafał Ossowski


pok. 158 / GG
tel./fax 58 348 61 64
e-mail: b-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć:

 • 11.00 - 13.00 - wtorek
 • 11.00 - 13.00 - czwartek

Zakres kompetencji:

 • studenci stacjonarni kier. Budownictwo
 • studenci Civil Engineering
 • studenci Environmental Engineering

 

joanna.zukowska.jpgProdziekan ds. Kierunku Transport
i Współpracy Międzynarodowej

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18, 347 13 22, fax 58 347 14 39
e-mail: t-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć:

 • 9:15 - 10:15 - środa

Zakres kompetencji:

 • studenci kier. Transport
 • studenci programu Erasmus

 

rafal.ostojski.jpgPełnomocnik Dziekana ds. Kierunku
Inżynieria Środowiska

dr inż. Arkadiusz Ostojski


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18, 347 13 22, fax 58 347 14 39
e-mail: is-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć:

 • 10.15 - 12.00 - wtorek
 • 13.15 - 15.00 - piątek

Zakres kompetencji:

 • studenci stacjonarni kier. IŚ
 • studenci niestacjonarni: IŚ i Budownictwo

 

jakub.szulwic.jpgPełnomocnik Dziekana ds. Kierunku
Geodezja i Kartografia

dr inż. Jakub Szulwic


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18, 347 13 22, fax 58 347 14 39
e-mail: gik-studia@wilis.pg.gda.pl

Terminy przyjęć

 • 10.15 - 11.45 - czwartek

Zakres kompetencji:

 • studenci kier. Geodezja i Kartografia
 • studenci kier. Techniki Geod. w Inżynierii

 

Skład osobowy i kompetencje

 

kamila.kaczmarek.jpg

Kamila Kiryło
kierownik dziekanatu


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 66 tel. kom. 781 253 887
e-mail: kamila.kirylo@wilis.pg.gda.pl

Zakres obowiązków:

 • Kierowanie pracą Dziekanatu;
 • Sprawozdania z zajęć dydaktycznych
 • Bieżąca współpraca z Dziekanem Wydziału, Dziekanem ds. Kształcenia oraz Działem Kształcenia;
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań;
 • Prowadzenie i obsługa administracyjna Studiów Doktoranckich z kierunku Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Programowe praktyki studenckie;
 • Prowadzenie i odpowiedzialność za rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • Przygotowanie i organizacja roku akademickiego;
 • Prowadzenie dokumentacji zasad zaliczeń przedmiotów oraz godziny konsultacji;

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

mgr Marta Rogowska


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 68
e-mail: marta.rogowska@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych;
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania;
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie odpisów indeksów ( studenci przed systemem punktowym )
 • Sprawy nagród dla studentów.

Zastępstwo w razie nieobecności: Beata Krzemieniecka.

 

 

m.demczuk-konert.jpgMałgorzata Demczuk-Konert


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 12 18
e-mail: malgorzata.demczuk-konert@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów niestacjonarnych;
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów oraz doktorantów WILiŚ
 • Akademiki, praktyki studenckie

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

anna.pikor.jpgAnna Pikor


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 67
e-mail: anna.pikor@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Wzory wpisów do indeksu;
 • Przygotowanie sesji egzaminacyjnej dla studentów;
 • Wprowadzanie i aktualizacja programu studiów;
 • Kodowanie przedmiotów i grup przedmiotowych;
 • Przygotowanie harmonogramu sesji;
 • Rozliczanie i rejestracja studentów w systemie SOD;
 • Katalogi studenckie;
 • Listy studenckie.

Zastępstwo w razie nieobecności: Magdalena Radomska.

 

 

magdalena.radomska.jpgMagdalena Radomska


Pokój 159 / GG
tel. 58 347 13 22
e-mail: magdalena.radomska@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studentów studiów stacjonarnych z kierunków Inżynierii Środowiska, Transportu oraz Geodezji i Kartografii
 • Przygotowanie list wypłat dla studentów WILiŚ

Zastępstwo w razie nieobecności: Małgorzata Demczuk-Konert.

 

 

danuta.wendykowska.jpgmgr Danuta Wendykowska


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 69
e-mail: danuta.wendykowska@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów stacjonarnych z kierunku Budownictwa semestry 1-4;
 • Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów powyżej 26 roku życia

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Wojcieszenko.

 

 

marta.wojcieszenko.jpgmgr Marta Wojcieszenko


Pokój 158 / GG
tel. 58 348 61 70
e-mail: marwojci@pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna studiów stacjonarnych z kierunku Budownictwa od 5 semestru wzwyż;
 • Obsługa sesji dla studiów z kierunku Budownictwa od 5 semestru wzwyż;
 • Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalnych i kapitału początkowego.

Zastępstwo w razie nieobecności: Danuta Wendykowska.

 

 

beata.krzemieniecka.jpgmgr Beata Krzemieniecka


Pokój 158 / GG
tel. 58 347 22 36
e-mail: beata.krzemieniecka@wilis.pg.gda.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa administracyjna egzaminów dyplomowych; 
 • Prowadzenie rejestru dyplomów w księgach oraz kontrola druków ścisłego zarachowania; 
 • Wydawanie dyplomów;
 • Sporządzanie list wypłat stypendiów dla doktorantów;
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalnych;

Zastępstwo w razie nieobecności: Marta Rogowska.