Geodezja i kartografia

Geodezja i Kartografia są wykorzystywane szerokim spektrum gospodarki w ramach tworzenia map i opracowań kartograficznych, zagadnień inwestycyjnych, monitoringu budowli i środowiska, analizach geoprzestrzennych czy analizach stanu prawnego nieruchomości; kształcenie realizujemy na poziomie inżynierskim oraz w zaawansowanych analizach danych przestrzennych na poziomie magisterskim. Na studiach inżynierskich realizowane są dwa profile kształcenia, które przygotowują do wykonywania pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych oraz ich numerycznego opracowywania i prezentacji. Planowane jest uruchomienie od roku akad. 2020/2021 trzeciego profilu, w ramach którego student zdobędzie kompetencje i wiedzę z zakresu zastosowanie UAV (Unmanned Aerial Vehicles).

W oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii oraz współpracę z wiodącymi firmami skupiającymi się na szeroko pojętej geodezji, przyszli absolwenci mają możliwość realizować się w prowadzeniu działalności gospodarczych czy w pracy na różnych szczeblach administracji jak i w firmach zajmujących się wysoko zaawansowaną technologią w zakresie robotyki, aeronautyki i eksploracji zasobów środowiska morskiego.