Ogłoszenie wyników Konkursu Dziekana WILIŚ na "Granty GRAM"

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, jako organizator konkursu na granty naukowe "GRAM", ma przyjemność poinformować o rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu 5 grantów każdy w wysokości 20.000 zł na badania w czterech specjalnościach naukowych: budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i inżynieria transportowa. Poniżej znajduje się lista zwycięzców konkursu.

 

 

Specjalność naukowa: budownictwo

1. dr inż. Krzysztof Żerdzicki, Katedra Mechaniki Budowli, tytuł grantu: "Badanie właściwości reologicznych tkanin technicznych w ujęciu jedno- i dwuosiowym"

 

2. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka - Godycka, Katedra Konstrukcji Betonowych, tytuł grantu: "Analiza teoretyczno- doświadczalna strefy przypodporowej belek hybrydowych - szklano- żelbetowych"

 

Specjalność naukowa: inżynieria środowiska

3. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, Katedra Inżynierii Sanitarnej, tytuł grantu: "Badanie rozmieszczenia wybranych zanieczyszczeń w wodach i osadach potoków i zbiorników retencyjnych w zlewni zurbanizowanej"

 

Specjalność naukowa: geodezja

4. dr inż. Katarzyna Bobkowska, Katedra Geodezji, tytuł grantu: "Algorytmy zapisu danych biometrycznych w E-ID"

 

Specjalność naukowa: inżynieria transportowa

5. dr inż. Marek Pszczoła, Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej, tytuł grantu: "Ocena warunków temperaturowych nawierzchni asfaltowych w Polsce i jej wpływ na cechy asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych"

Nie masz ról wymaganych, aby uzyskać dostęp do tego portletu.