dr inż. Eliza Kulbat
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Agnieszka Kaczmarczyk
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

dr inż. Rafał Bray
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Tomasz Kolerski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Dariusz Gąsiorowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Michał Wójcik
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Mariusz Żółtowski
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
Uzasadnienie uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Jerzy Bobiński
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Uzasadnienie uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Beata Jaworska-Szulc
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Krzysztof Czerwionka
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Tamara Zalewska
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Andrzej Ambroziak
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Magdalena Robakiewicz
Wniosek
Autoreferat - PL
Autoreferat - EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Krystyna Kazimierowicz-Frankowska
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego
Harmonogram postępowania habilitacyjnego

 

dr inż. Maciej Niedostatkiewicz
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Magdalena Gajewska
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Jan Kozicki
Wniosek
Autoreferat PL
Autoreferat EN
Komisja
Zmiana Komisji
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Adam Szymkiewicz
Wniosek
Autoreferat cz.1
Autoreferat cz.2
Komisja
Zmiana Komisji
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Adam Zofka
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

dr inż. Andrzej Białowiec
Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram postępowania habilitacyjnego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego