Grawimetr na WILiŚ

Pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej rozwijają kierunki badawcze, związane z pozyskiwaniem i eksploracją danych z przybrzeża i pobrzeża oraz polskich obszarów morskich. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniając zaawansowanie badań decyzją nr 6423/IA/SP/2015 przyznało dotację celową na zakup systemu grawimetrycznego MGS-6 firmy LaCoste & Romberg – Scintrex Inc.
 Jest to Morski System Grawimetryczny 6 generacji (MGS-6). Jego podstawową zaletą jest możliwość wykonywania pomiarów grawimetrycznych na poruszającej się mobilnej platformie. MGS-6 bazuje na platformie TAGS-6. Koszt zakupu systemu przekroczył kwotę pół miliona USD. 
Grawimetria (łac. gravis – ciężki, gr. metréō – mierzę) zajmuje się pomiarami przyspieszenia ziemskiego dla badań pola grawitacyjnego naszej planety. Grawimetr służy m.in. do pomiaru przyspieszenia siły ciężkości. Aktualnie jest to jeden z najnowocześniejszych systemów tego typu w Polsce i pozwala realizować programy naukowe związane z pomiarami morskimi i oceanicznymi. Badania naukowe z użyciem grawimetru (m.in. z platform morskich i lotniczych) ulokowane są w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, a kieruje nim Pan dr hab. inż. Jerzy Pyrchla, prof. nadzw. PG. 
Na zdjęciach dostawa systemu do Katedry Geodezji.

Galeria zdjęć


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.