Inteligentne systemy bezzałogowe.

Przedstawiamy innowacyjny projekt inteligentnego systemu bezzałogowego.

Projekt B+R dotyczy autonomicznej platformy latającej przeznaczonej do rozwoju i badania algorytmów sztucznej inteligencji oraz nawigacji w środowisku bez dostępu do sygnału nawigacji satelitarnej (GPS).

Zadaniem zaprojektowanej Platformy jest przenoszenie urządzeń do obróbki obrazu w czasie rzeczywistym wykorzystującym najnowsze dostępne na rynku procesory do obróbki grafiki.

Zamawiającym i koordynatorem projektu jest dr inż. Paweł Burdziakowski, adiunkt w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (badania finansowane są ze środków własnych zamawiającego).

Wyposażenie platformy to tzw. "State of Art Computer Vision" czyli urządzenia wyznaczające światowe trendy w dziedzinie widzenia komputerowego.

We współpracy z wiodącym producentem platform bezzałogowych w Polsce powstaje rozwojowa platforma dla naukowca, wynalazcy i developera pod nazwą: Multirotor aiRPAS AI-Geo 4X - Developers Kit.
aiRPAS AI-Geo 4X - Developers Kit to modułowa platforma zaprojektowana z myślą o:
 - swobodzie rozmieszenia i dostępu do urządzeń podkładowych,
 - łatwości dla rekonfiguracji i rozbudowy o nowe sensory,
 - ochronie wyposażenia pokładowego.
 - odporności na uszkodzenia i łatwej w serwisie

Zadaniem drona jest wykonywanie autonomicznych lotów w środowisku bez dostępu do nawigacji satelitarnej, co wymaga rozwoju i użycia rożnych technologii m.in. SLAM (tzn. jednoczesnego mapowania i lokalizacji).

Wyzwaniem są obliczenia czasu rzeczywistego, wymaga to wsparcia obliczeń przez wydajną jednostkę, w tym przypadku są to procesory graficzne.

Oferowane na rynku komercyjne platformy nie są przystosowane do przenoszenia dodatkowych procesorów graficznych oraz specjalistycznych kamer stereo. Rozmieszczenie tych elementów na dostępnych platformach nie jest zoptymalizowane z użytkowego punktu widzenia.

Środowisko naukowców od wielu lat boryka się z brakiem optymalnej i dedykowanej platformy badawczej. Zaprojektowana platforma aiRPAS AI-Geo 4X jest odpowiedzą na w.w. potrzeby, które zdefiniowane zostały dzięki wcześniejszym badaniom dra inż. Pawła Burdziakowskiego nad systemami nawigacji autonomicznych platform bezzałogowych.

Projekt jest na etapie produkcji platformy, a przedstawione wizualizacje pochodzą z fazy projektowej i mogą ulec dalszym modyfikacjom.

Kolejnym etapem będzie wyposażenie w zaawansowane procesory graficzne, kamerę 3D oraz zaawansowany kontroler lotu oraz integracja urządzeń i ich oprogramowanie.

Galeria zdjęć


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.