Odszedł profesor Bolesław Mazurkiewicz

 • Z żalem zawiadamiamy o śmierci wybitnego naukowca, znakomitego specjalisty z zakresu budownictwa morskiego oraz byłego rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Bolesława Mazurkiewicza. Prof. Bolesław Mazurkiewicz zmarł w niedzielę, 22 października 2017 r. Miał 86 lat.

  Straciliśmy niezrównanego przedstawiciela świata nauki i wspaniałego przyjaciela. Profesor Bolesław Mazurkiewicz na zawsze pozostanie w sercach i wspomnieniach swoich współpracowników i wychowanków.

  W imieniu całego środowiska akademickiego wyrazy najgłębszego współczucia bliskim prof. Bolesława Mazurkiewicza złożył rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik.

  Profesor Bolesław Mazurkiewicz był jednym z twórców współczesnego budownictwa morskiego. Całe życie związany był z Politechniką Gdańską jako inżynier, nauczyciel, naukowiec i rektor (1987-1990).

  Profesora Bolesława Mazurkiewicza zajmowała szeroko pojęta inżynieria morska. Przez ponad 20 lat prowadził jedyną w Polsce specjalność z budownictwa morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG (1983-2001). Prof. Bolesław Mazurkiewicz był niezwykle aktywny w transferze osiągnięć badawczych do gospodarki. Jego metody obliczeniowe i rozwiązania hydrotechniczne wdrażane były podczas budowy doków i pochylni w stoczniach Gdyni, Gdańska i Szczecina. Przy jego udziale wznoszono również budowle portowe w Ustce, Pucku i Helu.

  Profesor Bolesław Mazurkiewicz konsultował także konstrukcje stoczniowe w Niemczech, Norwegii i Iranie. W 1980 roku prof. Bolesław Mazurkiewicz został ekspertem agendy ONZ do spraw Rozwoju Przemysłu UNIDO. Z jego udziałem wznoszono konstrukcje w stoczniach: Hawana na Kubie, Bijela w Jugosławii, Pendik w Turcji, Surabaja w Indonezji oraz całkowicie nową stocznię statków rybackich w Praslin na Seszelach. Profesor Bolesław Mazurkiewicz był też szefem zespołu ekspertów Politechniki Gdańskiej, który uczestniczył w budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

  Wydana w 1970 roku książka prof. Bolesława Mazurkiewicza pt. „Doki suche” oraz późniejsze „Zalecenia do projektowania i wykonywania morskich budowli hydrotechnicznych” to do dziś klasyczne podręczniki światowej inżynierii morskiej. Profesor Bolesław Mazurkiewicz opublikował łącznie ponad 400 pozycji, w tym 14 książek. Ponad połowa jego publikacji ukazała się także w językach obcych. W ciągu całego życia wydał 500 ekspertyz i opinii.

  Jako nauczyciel akademicki wypromował 12 doktorów. Najsilniej związany z Politechniką Gdańską, wykładał także w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, na uniwersytetach w Stuttgarcie i Darmstadt. Jako visiting professor prowadził zajęcia w 18 wyższych uczelniach Europy i Ameryki. Intensywna współpraca międzynarodowa przyniosła mu najwyższe dowody uznania – doktoraty honoris causa Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu w Petersburgu, Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie oraz Uniwersytetu Fridericiana w Karlsruhe. Tytuł doktora honoris causa przyznały mu także Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Szczecińska i Politechnika Gdańska. Prof. Bolesław Mazurkiewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

  Urodził się 9 maja 1931 roku w Kościerzynie. W czasie II wojny światowej, w ślad za ojcem, wstąpił do tajnej organizacji Gryf Pomorski, w której był łącznikiem. Maturę zdał w Lęborku, a w 1956 roku ukończył dwustopniowe studia na Wydziale Budownictwa Lądowego PG w specjalności konstrukcje budowlane. Pracę na Politechnice Gdańskiej rozpoczął 4 lata później, w Katedrze Fundamentowania kierowanej przez prof. Stanisława Hueckla.

  – Dlaczego wybrałem ten kierunek nie wiem do dzisiaj. Właściwie chciałem studiować na kierunku, który miałby związek z morzem… decyzja o wyborze kierunku lądowego podyktowana była chyba tym, że moja matka zawsze miała zastrzeżenia do zawodowego pływania statkami lub okrętami po morzu – napisał w swoich wspomnieniach prof. Bolesław Mazurkiewicz.

  Jego wielką pasją było żeglarstwo. Miał stopień kapitana jachtowego żeglugi wielkiej, był prezesem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sołdka oraz prezesem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza. Ostatnia wymieniona organizacja powstała z założonego przez Profesora Komitetu Ochrony Daru Pomorza, aby zabiegać o zgodę na pozostawienie żaglowca w Polsce.

  – Czy osiągnąłem wszystkie swoje cele? – pytał prof. Bolesław Mazurkiewicz w styczniu 2008 r., podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. – Nie mnie to oceniać, ale gdybym miał do dyspozycji jeszcze jedno życie, robiłbym to, co dotychczas.

   

  Msza święta żałobna odbędzie się dnia 28 października 2017 r. o godz. 10.30 w kościele oo. Franciszkanów (kościół górny) w Gdyni. Wstawienie do kaplicy cmentarnej o godz. 12.00, wyprowadzenie do grobu o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni-Witominie tego samego dnia.


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.