Pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki zdobywcą prestiżowego grantu Fundacji Kościuszkowskiej na prowadzenie badań w USA

  • Pan mgr inż. Patryk Ziółkowski, pracownik i doktorant Katedry Konstrukcji Betonowych, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej został stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej.

    Fundacja Kościuszkowska to amerykańsko-polska instytucja kulturalno-oświatowa, założona w 1925 roku w Nowym Jorku. Fundacja działa na rzecz pogłębiania więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez programy edukacyjne oraz wymianę kulturalną i naukową. Na stypendia dla polskich i amerykańskich studentów, doktorantów, naukowców i artystów oraz promocję kultury i nauki polskiej w Ameryce Fundacja przeznacza rocznie około 1 miliona dolarów.

    Stypendystami Fundacji Kościuszkowskiej były tak znane osobistości, jak Leszek Balcerowicz, Norman Davies, Juliusz Machulski, Wiktor Osiatyński, czy amerykański generał polskiego pochodzenia Edward Rowny.

    Pan Patryk prowadzić będzie projekt badawczy dotyczący środowiskowego wyznaczania współczynników bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych na przykładzie Miasta Gdańska. Projekt realizowany będzie we współpracy Politechniki Gdańskiej i amerykańskiego Auburn University.


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.