Przyznano stypendia MNiSW za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

  • Ogłoszono wyniki konkursu na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Spośród czworga nagrodzonych studentów Politechniki Gdańskiej, połowa reprezentuje nasz Wydział!

    Pani Alicja Byzdra uzyskała stypendium studiując u nas Techniki Geodezyjne w Inżynierii, a pan Erwin Wojtczak Budownictwo.

    Cieszymy się Waszym sukcesem i serdecznie gratulujemy!

     

    Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.