Spotkanie dotyczące uprawnień budowlanych

 • Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet" oraz Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted" pragną zaprosić na spotkanie dotyczące uprawnień budowlanych, które odbędzie się na Politechnice Gdańskiej - w Audytorium Novum, dnia 24 kwietnia 2017 roku w godzinach 17:15 - 19:00.

   Spotkanie ma na celu przybliżyć studentom Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – przyszłym członkom Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zasady nabywania uprawnień budowlanych.
  Do omówienia zagadnień związanych z uprawnieniami budowlanymi zaproszono zastępców Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: dr inż. Marka Wesołowskiego (p.o. Przewodniczącego) oraz mgr inż. Macieja Malinowskiego.
  Serdecznie zapraszamy!

   Koło Naukowe Konstrukcji Betonowych "Żelbet"
   Koło Naukowe Młodych Mostowców Politechniki Gdańskiej "Most Wanted"


Aktualności
Studenci
Doktoranci
Pracownicy

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.