VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HYDROMIKROBIOLOGICZNA

W dniach 06 - 10 czerwca 2010 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pod hasłem "Mikroorganizmy w środowisku - od Ekologii do Technologii". Organizatorami konferencji są Katedra Technologii Wody i Ścieków PG oraz Zakład Biologii i Ekologii Morza UG

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w Konferencji, której celem jest wymiana doświadczeń oraz integracja ośrodków naukowych zajmujących się bioróżnorodnością i rolą mikroorganizmów w środowiskach wodnych oraz zastosowaniem mikrobiologii w inżynierii środowiska.

Honorowy patronat nad konferencją objęli J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek

Zapraszamy na stronę internetową Konferencji.

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Krystyna Olańczuk-Neyman
Prof. UG, dr hab. Hanna Mazur-Marzec