Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczystą Inaugurację
Roku Akademickiego 2018/2019,

która odbędzie się w dniu 27 września (czwartek) 2018 r., o godz. 10:15
w Auli Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej
przy ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk

 

 

Program Uroczystości

 • Hymn państwowy
 • Powitanie gości i przedstawienie partnerów z przemysłu
 • Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde, prof. zw. PG
 • Wystąpienie Inauguracyjne Rektora Politechniki Gdańskiej
 • Hymn Politechniki Gdańskiej
 • Wręczenie Nagród Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Wręczenie Nagród Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Wręczenie Nagrody Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Wręczenie Prestiżowych Wyróżnień dla Przedstawicieli Przemysłu
 • Ślubowanie nowo wstępujących studentów
 • Gaudeamus Igitur
 • Wystąpienie przedstawiciela Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Wykład inauguracyjny dr Adama Mikołajczyka – Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego. Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego; pt.: „Pomorskie – przestrzeń, ludzie, gospodarka. Sukcesy i wyzwania.”
 • Gaude Mater Polonia zakończenie inauguracji 

 

Wykład Inauguracyjny – "Przestrzeń, ludzie, gospodarka.
Sukcesy i wyzwania.”- wygłosi dr Adam Mikołajczyk 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk prawnych.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
Odpowiedzialny między innymi za politykę regionu w obszarze wspierania innowacji oraz współpracy nauki i biznesu w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, międzynarodową współpracę gospodarczą województwa, promocję gospodarczą regionu oraz nadzór nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Pomorskiego, a także Wojewódzkim Urzędem Pracy.  
Zatrudniony w regionalnej administracji publicznej od 2005 roku, początkowo jako główny specjalista w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Doświadczenia zawodowe obejmujące między innymi udział w przygotowaniu kilku kolejnych edycji strategii rozwoju województwa oraz regionalnego programu operacyjnego na potrzeby zarządzania środkami z budżetu Unii Europejskiej. Bezpośrednio zaangażowany w negocjowanie ww. dokumentów z Komisją Europejską. Bezpośrednio zaangażowany w prace nad wdrożeniem w województwie pomorskim inicjatyw wsparcia rozwoju miejskiego oraz przedsiębiorczości: JESSICA oraz JEREMIE. 
Autor publikacji z zakresu teorii państwa i prawa oraz prawnych podstaw polityki rozwoju regionalnego.