Beton:

- Eksperymentalna analiza zachowania betonu w warunkach quasi-statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych,     
- Badania mikrostruktury betonu,- Eksperymentalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministycznego i statystycznego efektu wielkości w kruchych materiałach,
- Obliczenia numeryczne betonu metodami: XFEM, FEM, DEM, model beleczkowy,
- Badania współpracy elementów zespolonych.

 

Silosy i materiały sypkie:

- Eksperymentalna i numeryczne analizy konstrukcji silosów stalowych, 
- Eksperymentalna i numeryczna analiza zachowania materiałów ziarnistych,
- Obliczenia przepływu w silosie metodami numerycznymi: FEM, DEM, Punkty Materialne,
- Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych silosów metalowych zawierających materiały sypkie w 

odniesieniu do stabilności globalnej,


- Innowacyjne metody wymiarowania i budowy dużych przemysłowych metalowych silosów składających się z blach falistych,
- Eksperymentalne i numeryczne badania efektów dynamicznych podczas przepływu silosu,
- Wyboczenia cylindrycznych metalowych silosów składających się z falistych arkuszy i cienkościennych kolumn o otwartych przekrojach.

 

 

Fizyka Budowli:

- Transport ciepła i masy,
- Strategia efektywności energetycznej,
- Zrównoważone, energooszczędne i oszczędzające zasoby budynki mieszkalne,
- Analizy ciepła, wilgotności i przepływu powietrza w budynkach mieszkalnych,
- Ukryty kolektor słoneczny,
- Zrównoważone energetycznie budynki mieszkalne pod względem wymagań europejskich i innowacyjnych technologii w regionie Morza Bałtyckiego,
- Energooszczędne systemy budynków mieszkalnych składające się z paneli kompozytowych.

 

 

Grunty:

- Model połączony przepływu wody DEM-CFD (szczelinowanie),
- Analiza struktur wirowych w trójosiowych i dwuosiowych testach kompresji 3D,
- Numeryczny Helmholtz-Hodge Rozkład pól wektorowych,
- Eksperymentalne i teoretyczne badania zjawisk mikrostrukturalnych wewnątrz lokalizacji materiałów ziarnistych.

                                  

 

 

Inne:

- Mikro Tomografia komputerowa,  
- Badania kompozytowych paneli budowlanych,
- Modelowanie wielofazowe i wieloskalowe,
- Waloryzacja dziedzictwa strukturalnego i inżynieryjnego.      

 

 

 

______________________________________________________________
Współpraca z innymi ośrodkami naukowym na świecie:

- Uniwersytet Karlsruhe (Niemcy),
- Delft University (Holandia),
- Grenoble University (Francja),
- Graz University (Austria),
- Uniwersytet Melbourne (Australia).