Działalność Naukowa
 

Tematyka badań naukowych:

 • elementy zespolone stalowo-betonowe i ceglano-betonowe,
 • numeryczne modelowanie elementów żelbetowych z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń,
 • efekty dynamiczne w silosach oraz numeryczne modelowanie przepływów silosowych,
 • numeryczne modelowanie lokalizacji odkształceń w betonie i materiałach granulowanych,
 • zginanie, ścinanie i skręcanie w elementach żelbetowych belkowych,
 • proces wymiany ciepła i masy w budynkach,
 • zastosowanie technik sztucznej inteligencji w komputerowych systemach wspomagania projektowania,
 • modelowanie graficzne w systemach CAD (komputerowe systemy wspomagania projektowego),
 • analiza właściwości materiałów budowlanych,
 • metodyka waloryzacji zabytkowych obiektów budowlanych,
 • zagadnienia budownictwa zrównoważonego.

Publikacje naukowe w okresie 31.05.2000 – 1.07.2004:

 • 162 pozycje (w tym: 11 poz. - renomowane czasopisma zagraniczne z tzw. Listy Filadelfijskiej,
 • 30 poz. - czasopisma polskie i zagraniczne recenzowane,
 • 103 poz. - wydawnictwa zbiorowe recenzowane, 4 - monografie i podręczniki)

Uczestnictwo w programach międzynarodowych Socrates, DIGA i Marie Curie Fellowship.

Współpraca międzynarodowa:

 • Uniwersytet Karlsruhe, Uniwersystet Kaiserslautern, Uniwersystet Braunschweig (Niemcy),
 • Uniwersytet Grenoble (Francja),
 • Telemark College w Porsgrunn (Norwergia).