Granty:

„Bezpieczeństwo i optymalizacja cylindrycznych metalowych silosów zawierających materiały sypkie w zakresie globalnej stateczności”  finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w latach 2012-2013 (DEC-2011/01/B/ST8/07492),

Innovative ways and effective methods of safety improvement and durability of buildings and transport infrastructure in the sustainable development” finansowany przez Unię Europejską (POIG.01.01.02-10-106/09-01),

"Innowacyjna metoda wymiarowania i konstrukcji wielkogabarytowych silosów przemysłowych z blachy falistej"  finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w latach 2013-2015 (WND-POIG.01.03.01-00-099/12)

"Experimental and theoretical investigations of micro-structural phenomena inside strain localization in granular materials" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w latach 2013-2015,

"Experimental and numerical analysis of coupled deterministic-statistical size effect in brittle materials" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (UMO-2013/09/B/ST8/03598).

"Samowzbudne sprzężone efekty dynamiczno-akustyczne w materiałach granulowanych - doświadczenia i połączone podejście DEM/CFD” finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)

"Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem płynu i transportem ciepła" finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (DEC-2018/29/B/ST8/00255)