kierownik: Prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman

 

 

Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej powstała w 2000r. W ramach jej działalności kontynuowane są kilkudziesięcioletnie tradycje osiągnięć dydaktycznych i naukowo-badawczych pracowników, którzy wcześniej tworzyli podwaliny wiedzy technicznej w Politechnice Gdańskiej z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, konstrukcji drewnianych, materiałów budowlanych i chemii budowlanej, remontów i modernizacji konstrukcji, fizyki budowli oraz konserwacji zabytkowej substancji budowlanej.

Główne zainteresowania naukowe i badawcze osób tworzących Katedrę skupiają się wokół analiz: nośności konstrukcji betonowych, żelbetowych, stalowych, zespolonych, drewnianych i kompozytowych, procesu pękania oraz betonów w warunkach obciążeń quasi-statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, mikrostruktury materiałów budowlanych, konstrukcji silosów i zachowania się materiałów sypkich, transportu ciepła i masy przez elementy konstrukcji budynków, budynków energooszczędnych oraz zrównoważonych systemów w budownictwie. Katedra posiada bogate doświadczenie w realizacji badań doświadczalnych oraz obliczeń numerycznych metodami FEM, XFEM, DEM i CFD. Wiele badań naukowych było realizowana w ramach krajowych międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Unii Europejskiej. Potencjał kwalifikacji i uprawnień zawodowych pracowników Katedry oraz wyposażenie laboratorium umożliwia świadczenie szerokiego zakresu usług projektowo-eksperckich dla potrzeb przemysłu. Szczegóły dotyczące dorobku naukowo-badawczego pracowników Katedry znajdują się na portalu MOST Wiedzy.