Oferta dla przemysłu

 • kompleksowe opracowania projektowe z budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz specjalistycznych budowli inżynierskich,
 • projektowanie i diagnostyka konstrukcji żelbetowych, murowych i drewnianych, zespolonych itd.
 • projektowanie i diagnostyka fundamentów i konstrukcji wsporczych obciążonych dynamicznie
 • projektowanie i diagnostyka silosów na materiały sypkie
 • orzecznictwo techniczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, inżynierii materiałowej, fizyki budowli i chemii budowlanej,
 • nadzory autorskie nad realizacjami wzmacniania budowli, nadzory inwestycji realizowanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w innych jednostkach projektowych oraz nadzory techniczn
 • wykonawstwo specjalistycznych ekspertyz konstrukcji betonowych, żelbetowych, zespolonych, drewnianych oraz murowych
 • badania wytrzymałościowe wyrobów betonowych, ceramicznych, drewnianych i drewnopochodnych, wykończeniowych i izolacyjnych,
 • badania surowców do produkcji materiałów budowlanych i betonu w zakresie nasiąkliwości, wodoszczelności i mrozoodporności oraz kruszyw i betonu na zgodność z normami przedmiotowymi,
 • badania poziomu stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych oraz korozji materiałów budowlanych,
 • badania współczynnika przenikania ciepła dla przekór pionowych i poziomych oraz badania termowizyjne elementów obiektów inżynierskich.    
 • ocena izolacyjności cieplnej przegród obiektów budowlanych na podstawie badań termowizyjnych
 • audyt energetyczny budynku (obliczenia przepływu ciepła)
 • ocena stanu technicznego zabytkowej substancji budowlanej
 • studium stosowalności rehabilitacji zabytkowych obiektów budowlanych
 • badania składu chemicznego materiałów budowlanych pod kątem ich trwałości i niezmienności cech w otaczającym środowisku
 • modelowe badania odporności korozyjnej materiałów budowlanych i wyrobów w dowolnych środowiskach agresywnych
 • odtwarzanie pierwotnego składu betonu stwardniałego na podstawie analizy chemicznej
 • badania laboratoryjne, w tym chemiczne, wyrobów budowlanych i betonu na zgodność z postanowieniami norm PN, EN, ISO.