Oferta dla przemysłu

 

Oferta dla przemysłu

 

 • - projektowanie i diagnostyka konstrukcji żelbetowych, murowych i drewnianych,
 • - projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
 • - projektowanie i diagnostyka fundamentów i konstrukcji wsporczych obciążonych dynamicznie,
 • - projektowanie i diagnostyka silosów na materiały sypkie,
 • - ocena izolacyjności cieplnej przegród obiektów budowlanych na podstawie badań termowizyjnych,
 • - modelowanie graficzne w systemach CAD procesu wymiany ciepła i masy oraz jego wpływ na warunki komfortu cieplno-wilgotnościowego pomieszczeń,
 • - audyt energetyczny budynku (obliczenia przepływu ciepła),
 • - ocena stanu technicznego zabytkowej substancji budowlanej,
 • - studium stosowalności rehabilitacji zabytkowych obiektów budowlanych,
 • - badania składu chemicznego materiałów budowlanych pod kątem ich trwałości i niezmienności cech w otaczającym środowisku,
 • - modelowe badania odporności korozyjnej materiałów budowlanych i wyrobów w dowolnych środowiskach agresywnych,
 • - odtwarzanie pierwotnego składu betonu stwardniałego na podstawie analizy chemicznej,
 • - badania laboratoryjne, w tym chemiczne, wyrobów budowlanych i betonu na zgodność z postanowieniami norm PN, EN, ISO.