Wybrane zagadnienia współpracy:

- Projektowanie konstrukcji żelbetowych, stalowych, murowanych, drewnianych i kompozytowych w obiektach obciążonych statycznie lub dynamicznie, 
- Ekspertyzy dotyczące konstrukcji, materiałów inżynierskich, fizyki budowli i chemii budowlanej,
- Nadzór nad naprawą i renowacją konstrukcji budowlanych,
- Nadzór nad wdrażaniem nowych technologii budowlanych,
- Nadzór nad projektami przygotowanymi przez firmy projektowe,
- Kompleksowe testy wytrzymałościowe betonu, żelbetu, ceramiki, drewnie, materiałów wykończeniowych i izolacyjnych,
- Testy absorpcji, wodoszczelności, mrozoodporności i trwałości materiałów inżynierskich,
- Ocena korozji materiałów budowlanych (ocena agresywności środowiska, środki antykorozyjne),
- Pomiary ciepła, wilgotności i przepływu powietrza przy przeszkodach pionowych i poziomych,
- Diagnostyka cieplna budynków, charakterystyki energetyczne, badania termowizyjne,
- Obliczenia ciepła, wilgotności i przepływu powietrza,
- Pomiar wewnętrznej mikrostruktury materiałów za pomocą mikrotomografii.

      

 

 

Stała współpraca z firmami:

Mostostal Eksport, Budimex, Beroa, Sewaco, PGE Energia Odnawialna, Polnord, Allcon, Przem-Bud, Hydrobudowa, Hossa, Invest-Komfort, Intop, Leyer, Keller Polska, MTM, Porty S.A., Waza Warbud, Mosty Łódź oraz wiele innych polskich firm.

 

 

Patenty i wdrożenia:

- Patent na sposób zabezpieczenia silosu przed efektami dynamiczno-akustycznymi,
- Wdrożenia nowego typu profili słupowych w produkcji silos

 

 

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman                        
Kierownik Katedry
tel. +48 58 347 14 81
mail: tejchmk@pg.edu.pl