Publikacje
 

Rok 2005

 • Kozicki, J., Tejchman, J. Application of a cellular automaton to simulations of a granular flow in Silos. Granular Matter, 7, 1, 45-54, 2005.
 • Tejchman, J., Bauer, E. FE-simulations of a direct and a true simple shear test within a polar hypoplasticity. Computers and Geotechnics 21,1, 1-16, 2005.
 • Tejchman, J. FE-Analysis of Shearing of Granular Bodies in a Direct Shear Box. Int. J. Particulate Science and Technology, 23, 3, 229-249, 2005.
 • Tejchman, J. and Bauer, E. Modeling of a cyclic plane strain compression-extension test in granular bodies within a polar hypoplasticity. Granular Matter, 7, 4, 227-243, 2005.
 • Affelt, W., Tejchman, J. Budownictwo zrównoważone. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 174-180, 2005.
 • Affelt W.: Narrative order of decor of the Main Building of Gdańsk University of Technology - Intangibles embodied, International Conference ''Heritage of Technology - Gdańsk outlook 4'', Gdańsk, May 4-7, 2005. Proceedings, s. 23-30.
 • Affelt W.: Landscape of the Vistula Estuary - Searching for traces of Ingenium Embodied International Conference ''Heritage of Technology Gdańsk Outlook 4'', Gdańsk, May 4-7, 2005. Proceedings, s. 15-21.
 • Affelt W.: Rozwój zrównoważony, hasło autorskie podpisane w encyklopedii Wielka Encyklopedia PWN, t. 31, Suplement, s. 376,Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2005.
 • Pierwszy w Polsce Międzynarodowy Zabytek Inżynierii Budowlanej - most lisewski przez Wisłę w Tczewie, VI Konferencja Naukowo-Techniczna ''REW-INŻ '2004'' Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych, Kraków, 24-26 listopada 2004 r. Materiały Pokonfwerencyjne tom 3, s. 69-83.
 • Affelt W.: Aksjologiczne aspekty ingerencji w zabytkową substancję budowlaną VI Konferencja-Naukowo-Techniczna ''REW-INŻ '2004'' Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych, Kraków 24-26 listopada 2004 r. Materiały Pokonferencyjne tom 3, s. 51-68.
 • Bobinski, J., Tejchman, J. Modelling of concrete behaviour with a non-local continuum damage approach. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Polish Academy of Sciences, 1, 52, 2, 85-102, 2005.
 • Chaniecki Z., Niedostatkiewicz M., Dyakowski T., Pląskowski A., Sankowski D., Smolik W., Szabatin R.: Badania dynamiki przepływu w silosach-informacja o wstępnych pracach nad wprowadzeniem pojemnościowej tomografii procesowej. Zeszyty Naukowe AGH, Półrocznik Automatyka, Kraków, 8 (3), 381-390, 2004.
 • Kozicki, J., Tejchman, J. Simulations of behaviour of granular bodies using a lattice-gas automaton. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Polish Academy of Sciences, 52, 1, 21-37, 2005.
 • Kozicki, J., Tejchman, J. Simulations of flow patterns in silos with a cellular automaton – part 1, Task Quarterly, 9, 1, 81-103,2005.
 • Kozicki, J., Tejchman, J. Simulations of flow patterns in silos with a cellular automaton – part 2, Task Quarterly, 9, 1, 103-115, 2005.
 • Krzaczek, M., Tejchman, J. Problem energooszczedności i termoizolacyjności budynków mieszkalnych. Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, 180-185, 2005.
 • Niedostatkiewicz, M., Tejchman, J. Measurements of changes of the bulk solid density during granular flow in silos. Powder Handling and Processing, 17, 2, 76-83, 2005.
 • Niedostatkiewicz, M., Tejchman, J. Measurements of changes of the bulk solid density during granular flow in silos. Powder Handling and Processing, 17, 4, 216-221, 2005.
 • Niedostatkiewicz, M., Chaniecki, Z., Tejchman, J. Zastosowanie tomografii do pomiaru zmian objetościowych materiału sypkiego w procesie opróżniania silosów, Acta Agrophysica 4 (3), 777-787, 2004.
 • Niedostatkiewicz M.: Efekty dynamiczne podczas opróżniania dużych silosów. Acta Agrophysica, Lublin, 4 (3), 763-776, 2004.

Rok 2004

 • Tejchman, J. Comparative FE-studies of shear localizations in granular bodies within a polar and non-local hypoplasticity. Mechanics Research Communications, 31, 3, 341-354, 2004.
 • Tejchman, J. and Bauer, E. Effect of cyclic shearing on shear localisation in granular bodies, Granular Matter, 5, 4, 201-213, 2004.
 • Tejchman, J. FE-simulations of a direct wall shear box test. Soils and Foundations, Vol.44, No. 4, 67-81, 2004.
 • Tejchman, J. Effect of heterogeneity on formation of shear zones in granular bodies. Lectures in Computational Science, ICCS 2004, M. Bubak, G. D. van Albada, P. M. A. Sloot, J. J. Dongarra (Eds.), II, 626-629, 2004.
 • Tejchman, J. Modelling of shear zones in granular materials within hypoplasticity. Lectures in Computational Science, ICCS 2004, M. Bubak, G. D. van Albada, P. M. A. Sloot, J. J. Dongarra (Eds.), Krakow, II, 340-347, 2004.
 • Bobiński, J., Tejchman, J. Numerical simulations of localization of deformation in quasi-brittle materials within non-local softening plasticity. Computers and Concrete, 1,4, 1-22, 2004.
 • Leimer, H.-P., Bednar, T., Dreyer, J., Künzel H. M., Palier, P., Rode C., Tejchman, J. Anforderungen an Umkehrdächer mit Trennlage. Bauphysik, 5, 233-240, 2004.
 • Tejchman, J. The influence of bulk solids on buckling strength of silos. Powder Handling and Processing. Vol.16, No. 4/5, 1-6, 2004.
 • Tejchman, J. Effect of heterogeneity on shear zone formation during plane strain compression. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Polish Academy of Sciences, Vol. 51, 2, 149-183, 2004.
 • Tejchman, J. Simulation of shear localization in granular bodies within gradient-enhanced hypoplasticity. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Polish Academy of Sciences, 51, 3, 243-265, 2004.
 • Tejchman, J. FE-analysis of patterning of shear zones in granular bodies for earth pressure problems of a retaining wall. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, Polish Academy of Sciences, 51, 4, 317-348, 2004.

Rok 2003

 • Tejchman, J. and Bauer, E. Effect of cyclic shearing on shear localisation in granular bodies, Granular Matter, 2003.
 • Tejchman, J. Comparative FE-studies of shear localizations in granular bodies within a polar and non-local hypoplasticity. Mechanics Research Communications, 2003.
 • Wójcik, M., Enstad G.G., Jecmenica, M. Numerical Calculations of Wall Pressures and Stresses in Steel Cylindrical Silos with Concentric and Eccentric Hoppers. J. Particulate Science and Technology 21(3), 247-258, 2003.
 • Ding, S., Wójcik, M., Jecmenica M., de Silva, S., Loads on Walls and Insert in Mass-Flow Silos, Task Quarterly, 7, 4, 525-538, 2003.
 • Niedostatkiewicz, M., Tejchman, J. Experimental and theoretical studies on resonance dynamic effects during silo flow. Powder Handling and Processing, Trans Tech Publications, Volume 15, Number 1, 36-42, 2003.
 • Niedostatkiewicz, M., Tejchman, J. Experimental and theoretical studies of resonance effects during confined flow in silos, Task Quarterly, 7, 4, 595-610, 2003.
 • Tejchman, J. A non-local hypoplastic constitutive law to describe shear localisation in granular bodies. Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics, 50, 4, 229-250, 2003.
 • Tejchman, J. FE-studies on quasi-static mass flow in bins with a polar elasto-plastic approach. Task Quarterly, 7, 4, 667-699, 2003.
 • Tejchman, J. Wpływ cyklicznego ścinania na przebieg lokalizacji odkształceń w gruntach piaszczystych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, Z.97, Gliwice, 185-193, 2003.
 • Tejchman, J. Symulacja numeryczna ścinania w aparatach bezpośredniego i prostego ścinania, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo, Z.97, Gliwice, 177-185, 2003.

Rok 2002

 • Tejchman, J.: Patterns of shear zones in granular bodies within a polar hypoplastic continuum. Acta Mechanica, 155/1-2, 71-95, 2002.
 • Bobinski J., Tejchman J.: A non-local elasto-plastic model to describe localisations of deformation in concrete. Task Quarterly, 6, 3, 427-437, 2002.
 • Bobiński, J., Tejchman J.: Obliczanie fundamentów płytowych na sprężystym podłożu. Zeszyty Naukowe Nr 235, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 7-13, 2002.
 • Bobiński J.: Zastosowanie modelu nielokalnego do opisu zachowania się elementów betonowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1559, pp.85-95, 2002.
 • Drąg K.: Wpływ sposobu obciążeń na nośność murowych elementów zespolonych. Zeszyty Naukowe Nr 235, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2001, 43-51, 2002.
 • Kozicki J., Tejchman J.: Application of a cellular automata model to granular flow. Task Quarterly, 6, 3, 419-426, 2002.
 • Majewski T., Tejchman J.: Numerical analysis of behaviour of reinforced concrete elements under eccentric compression. Task Quarterly, 6, 3, 395-412, 2002.
 • Majewski T.: Wpływ smukłości i mimośrodu na nośność elementów żelbetowych elementów mimośrodowo ściskanych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1559, 369-379, 2002.
 • Tejchman J.: FE-simulations of a direct and a true simple shear test. The International Journal of Storing, Handling and Processing Powder, 14, 2, 86-91, 2002.
 • Tejchman J.: Effects of wall inclinations and wall imperfections on pressures during silo flow in silos. KONA, 20, 1-8, 2002.
 • Tejchman J.: Evolution of shear localisation in earth pressure problems of a retaining wall, Task Quarterly, 6, 3, 371-394, 2002.
 • Wójcik M., Bobiński J.,Tejchman J.:. Zastosowanie MES do obliczania żelbetowych stropów płytowo-słupowych. Zeszyty Naukowe Nr 235, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2001, 271-281, 2002.

Rok 2001

 • Tejchman J., Gudehus G.: Shearing of narrow granular layer with polar quantities. International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 25, 1-28, 2001.
 • Tejchman J., Klisiński M.: FE-studies on rapid flow of bulk solids in silos. Granular Matter, 3, 4, 215-231, 2001.
 • Jecmenica M., Wójcik M.: Use of an FE-method for calculating stresses in silos structures. Newsletter Telemark Univ. College, 20, 21-22, 2001.
 • Kozicki J., Tejchman J.: Simulations of granular flow in silos with a cellular automata model. The International Journal of Storing, Handling and Processing Powder, 13, 3, 267-275, 2001.
 • Tejchman J.: Scale effects in bulk solids during silo flow. The International Journal of Storing, Handling and Processing Powder, 13, 2, 165-171, 2001.
 • Tejchman J.: Zastosowanie MES w analizie wytrzymałości elementów żelbetowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 585, Budownictwo Lądowe, 281-288, 2001.
 • Tejchman J., Dembicki E.: Numeryczna analiza parcia i odporu gruntu niespoistego na ściany oporowe. Inżynieria Morska i Geotechnika, 21, 6, 365-368, 2001.