Informacje Ogólne
 

Kierownik Katedry - Prof.dr hab.inż. Jacek Tejchman
Tel: (058) 34714-81, e-mail: jacek.tejchman-konarzewski@pg.gda.pl 
Sekretariat: (058) 347-26-96; budynek żelbetu

 

Katedra Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej powstała w dniu 31 maja 2000 r. W jej skład weszli niektórzy pracownicy Katedry Budownictwa Betonowego i Ogólnego oraz Katedry Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Pierwszym kierownikiem katedry został dr hab. inż. Jacek Tejchman, prof. PG. Obecnie Katedra prowadzi działalnośc na trzech płaszczyznach: dydaktycznej, naukowej i doradzczo-ekspertyzowej. W Katedrze pracuje 18 pracowników naukowo-dydaktycznych i 2 pracowników technicznych.