WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE

 

 • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 50 kN,

 • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 10 kN z bezkontaktowym ekstensometrem Video SVE do badań materiałów termoizolacyjnych,

 • prasa wytrzymałościowa statyczna pięciozakresowa 100 kN, 200 kN, 400 kN, 1000 kN i 1600 kN,

 • maszyna wytrzymałościowa dynamiczna do badań zmęczeniowych Zwick 250 kN,

 • mikrotomograf komputerowy SkyScan 1173,

 • skaner Hilti Ferroscan do wykrywania i określenia położenia zbrojenia w konstrukcjach betonowych,

 • aparat GWT do badania wodoszczelności betonu,

 • aparat Rapid AIR 457 do badania struktury porów (wielkości i liczby),

 • aparat ‘pull-off’ i ‘pull-out’,

 • wiertnica z koronkami diamentowymi 50/100/200 mm,

 • komora szybkich zmian temperatur w zakresie od -40ᵒC do +190ᵒC,

 • komora klimatyczna CTS C-70/1500,

 • kamera termowizyjna FLIR SC660 oraz FLIR E300,

 • aparaty LaserComp do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła w zakresie od 0.005 W/(m·K) do 10 W/(m·K),

 • system do pomiarów cieplno-wilgotnościowych oraz parametrów klimatu firmy LABEL oraz TESTO,

 • klaster komputerowy HPC z oprogramowaniem ANSYS CFD, ABAQUS i INTEL Cluster Composer.