KATEDRA GEODEZJI

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Działalność dydaktyczna

Katedra Geodezji realizuje przedmioty dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunkach studiów: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska i Transport.

Od roku 2009 został uruchomiony kierunek studiów Geodezja i Kartografia (studia inżynierskie, I stopnia), a od roku 2014 studia można kontynować na kierunku Techniki Geodezyjnej w Inżynierii (studia uzupełniające magisterskie, II stopnia). Szczegóły i zasady naboru można poznać na stronie e-rekrutacji PG:  http://www.rekrutacja.pg.gda.pl

Działalność Badawczo-Rozwojowa

Katedra Geodezji realizuje zadania naukowe w ramach działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach: geodezja i kartografia, budownictwo, transport, inżynieria środowiska.

Zespoły

 • Geodezja i Kartografia
 • Nawigacji w Transporcie
 • Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska
 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Kartografia
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Geodezja Szczegółowa i Miernictwo Techniczne
 • Geodezja Wyższa i Systemy Satelitarne

AKTUALNOŚCI

Trójmiejski GIS Day - 15 litopad 2017

"GIS pod wodą i w powietrzu"

Dzień GIS (Systemy Informacji Geograficznej) jest corocznym świętem organizowanym przez różne instytucje na całym świecie. Pierwsze obchody dnia GIS formalnie odbyły się już w roku 1999. Od tamtej pory, co roku, w trzecią środę listopada miłośnicy GISu organizują spotykaja, aby podzielić się swoją wiedzą i popularyzować tematykę związaną z informacją przestrzenną oraz jej wykorzystaniem.

W tym roku zapraszamy na godzinę 10:00 do sali 300 w Głógnym Gmachu Politechniki Gdańskiej

10:00 - 10:30 prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, wykład "GIS w hydrografii"

10:30 - 11:00 prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, wykład "METEOPG portal pogodowy nie tylko dla geodetów"

11:00 - 12:30 Geograficzne gry i zabawy

HYPACK Training Event

W dniach 2-3-4 października Katedra Geodezji WILiŚ oraz firma Marine Technology sp. z o.o. zorganizowała doroczne Seminarium HYPACK. HYPACK jest światowego zasięgu oprogramowaniem hydrograficznym najczęściej wykorzystywanym na świecie. W seminarium uczestniczyło około 60 osób zarówno z Trójmiasta jak i ze Szczecina. Zajęcia składały się zarówno z wykładów jak i ćwiczeń praktycznych. W trakcie trzydniowego spotkania podjęto cały kompleks zagadnień hydrograficznych  w zakresie pomiarów batymetrycznych, sonarowych, magnetometrycznych, lidarowych, profilowania osadów oraz redakcji elektronicznych map nawigacyjnych. Zajęcia prowadzili po angielsku pracownicy firmy HYPACK. Wszyscy uczestnicy otrzymali odpowiednie certyfikaty.

Szkoła Letnia HERE 2017

W dniach 2-8 lipca 2017 w Gdańsku odbyła się organizowana corocznie Szkoła Letnia HERE – międzynarodowe praktyki zrzeszające studentów kierunków geodezyjnych, geoinformatycznych oraz innych, związanych z tworzeniem współczesnych map. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana we współpracy z Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej. Udział w niej wzięło ponad 40 studentów reprezentujących 8 krajów europejskich, w tym kilkunastu studentów kierunku Geodezja i Kartografia z Politechniki Gdańskiej, aktywnych członków Koła Naukowego Hevelius.

Przez 6 dni studenci mieli okazję uczestniczyć w wykładach na temat współczesnej kartografii oraz nowego podejścia do tzw. “mappingu”. Brali oni także udział w udoskonalaniu map HERE zbierając dane terenowe. 

Więcej informacji

fot. K. Szuba

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2017 w ramach Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego

22-25 czerwca 2017 roku Bałtycki Kongres Geodezyjny.
Zapraszamy na stronę BKG  http://www.bkg.geomatyka.eu

Forum Hevelius

Płaszczyzna współpracy między nauka, gospodarką i dydaktyką oparta o udział geodezji i kartografii w inwestycjach i rozwoju gospodarczym.

Swoją działalność prowadzi także Koło Naukowe Hevelius. Strona domowa Koła Hevelius: http://www.hevelius.gdansk.geodezja.pl/
 

Konferencja Geomatyka 2016 w ramach Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego

Bałtycki Kongres Geodezyjny, odbył się 2-4 czerwca 2016 roku na Politechnice Gdańskiej.

BKG ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich, badaczy oraz osób związanych z szeroko pojętą geodezją w tym pracowników, pracodawców i studentów. W ramach BKG możliwa była wymiana i dzielenie się doświadczeniem oraz wynikami badań w zakresie geomatyki, geodezji, kartografii oraz nauk powiązanych.

Na Bałtycki Konkres Geodezyjny w Gdańsku złożyły się:

 • obchody 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku,
 • benefis jubileuszowy Profesora Mirosława Żaka i wspomnienie Profesora Adama Żurowskiego,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016,
 • Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji,
 • spotkania, wystawy, dyskusje i prezentacje.

Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Geomatyka 2016  finansowana w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Materiały BGC Geomatics zostały przyjęte do bazy IEEE Xplore, są zindeksowane w bazie SCOPUS i Web of Science

Szczegóły: www.bkg.geomatyka.eu 

Konferencja Geomatyka 2010

XXIII Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji pod patronatem Sekcji Specjalnej Komitetu Geodezji PAN Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych

Światowy Dzień Hydrografii

VIII Workshop Technologiczny - Innowacje w Geodezji i Hydrografii
www.geomatyka2010.gdansk.geodezja.pl
 

Zakończył się IV Workshop Technologiczny

który miał miejsce 29 czerwca 2009 godz. 10-17 w Auli PG w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowanie w budownictwie i w architekturze http://www.innowacje.gdansk.geodezja.pl.

Przybyło ponad 100 przedstawicieli firm i instytucji z Pomorza oraz przedstawiciele GUGiK i firm krajowych. W ciągu 7 godzin zaprezentowane zostały referaty związane ze skaningiem laserowym, fotogrametrią cyfrową realizowaną z bezzałogowych aparatów latających oraz gamą pomiarów inżynieryjnych wykonywanych w stoczniach, platformach wiertniczych i morskich terminalach gazowych.

W ramach IV Workshopu zrealizowany został skaning wejścia do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej (30-06-2009) oraz sporządzono archiwizację cyfrową Auli PG podczas Konferencji (29-06-2009). Skany zostały wykonane skanerem firmy Z+F (Zoller+Froehlich GmbH) model Image 5006i we współpracy z firmą Laser3D. Osnowę - współrzędne fotopunktów - pomierzono tachimetrem TCRP1201 Leica. Precyzję skaningu można szacować na poziomie 1-2 mm. Dokumentacja architektoniczna wejścia jest w trakcie opracowywania. Działania dotyczące skanowania są związane z tworzeniem Laboratorium Skaningu Laserowego WILiŚ naPolitechnice Gdańskiej.

Obraz jednego z nieprzetworzonych skanów wejścia do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskej

Nieprzetworzony obraz skanu Auli Politechniki Gdańskiej

Stacja referencyjna GNSS (GPS/GLONASS)

W dniu 18 marca 2008 roku została uruchomiona stacja referencyjna GNSS (GPS/GLONASS). Stacja jest zlokalizowana na budynku HYDRO Politechniki Gdańskiej i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

Na zdjęciach: antena stacji referencyjnej oraz jeden z punktów osnowy geodezyjnej - POL-REF w Buszkowach.
W dniu 19 marca 2008 roku odbyła się sesja pomiarowa z dowiązaniem do sieci EUREF i POLREF, w wyniku której wyznaczone zostały współrzędne w odniesieniu do sieci EURO-POL - POL-REF. Po weryfikacji współrzędne zostaną upublicznione. Obecnie po wstępnym wyrównaniu obserwacji w dniu 20 marca 2008 roku pozycja stacji GDPG wynosi w globalnym układzie współrzędnych WGS1984:
Lat 54o22'17''.34158 N
Lon 18o36'58''.49671 E
H elips. 64,604 m.
Błąd wyznaczenia pozycji centrum fazowego w stosunku do najwyższej klasy osnowy wynosi 1 cm. Po weryfikacji danych i walidacji stacji dane zostaną potwierdzone. Obecnie stacja osiągnęła funkcjonalność całodobowego GPS RTK przez NTRIP dostępny publicznie. Nadzór nad stacją sprawuje Zakład Geodezji WILiŚ PG.

Sesję prowadził zespół Zakładu Geodezji we współpracy z geodezyjnymi firmami Trójmiasta, Urzędem Miejskim w Gdańsku, Urzędem Morskim w Gdyni przy udziale Leica Geosystems Polska. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Forum Hevelius. Szczególne podziękowania przekazujemy Zespołowi Informatycznemu WILiŚ oraz Pracownikom Administracji i Pracownikom Działu Technicznego WILiŚ, bez których to przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia.

Szkoła Letnia HERE 2017

W dniach 2-8 lipca 2017 w Gdańsku odbyła się organizowana corocznie Szkoła Letnia HERE – międzynarodowe praktyki zrzeszające studentów kierunków geodezyjnych, geoinformatycznych oraz innych, związanych z tworzeniem współczesnych map. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana we współpracy z Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej. Udział w niej wzięło ponad 40 studentów reprezentujących 8 krajów europejskich, w tym kilkunastu studentów kierunku Geodezja i Kartografia z Politechniki Gdańskiej, aktywnych członków Koła Naukowego Hevelius.

Przez 6 dni studenci mieli okazję uczestniczyć w wykładach na temat współczesnej kartografii oraz nowego podejścia do tzw. “mappingu”. Brali oni także udział w udoskonalaniu map HERE zbierając dane terenowe. 

Więcej informacji

Szkoła Letnia HERE 2017

W dniach 2-8 lipca 2017 w Gdańsku odbyła się organizowana corocznie Szkoła Letnia HERE – międzynarodowe praktyki zrzeszające studentów kierunków geodezyjnych, geoinformatycznych oraz innych, związanych z tworzeniem współczesnych map. Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana we współpracy z Katedrą Geodezji Politechniki Gdańskiej. Udział w niej wzięło ponad 40 studentów reprezentujących 8 krajów europejskich, w tym kilkunastu studentów kierunku Geodezja i Kartografia z Politechniki Gdańskiej, aktywnych członków Koła Naukowego Hevelius.

Przez 6 dni studenci mieli okazję uczestniczyć w wykładach na temat współczesnej kartografii oraz nowego podejścia do tzw. “mappingu”. Brali oni także udział w udoskonalaniu map HERE zbierając dane terenowe. 

Więcej informacji