wykonuje badania w zakresie:

 • Badania przemieszczeń i odkształceń budowli lądowych i wodnych oraz urządzeń technicznych
 • Zastosowanie elektronicznych instrumentów pomiarowych w budownictwie
 • Geodezyjne pomiary kontrolne podczas wznoszenia i eksploatacji budowli morskich,
 • Geodezyjne pomiary kontrolne suwnic oraz urządzeń dźwigowych,
 • Zastosowanie mapy numerycznej w budownictwie i inżynierii środowiska,
 • Nawigacji i pozycjonowania pojazdów, statków powietrznych oraz maszyn budowlanych,
 • Systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu i ochronie środowiska,
 • Inwentaryzacji i modelowania urbanistycznego oraz architektonicznego,
 • Badań terenowych oraz modelowych przemieszczeń i stateczności budowli posadowionych na słabym podłożu,
 • Metod ochrony przed hałasem środowiskowym,
 • Pomiarów specjalnych.