Działalność dydaktyczna

Katedra Geodezji realizuje przedmioty dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na kierunkach studiów: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska i Transport.

Od roku 2009 został uruchomiony kierunek studiów Geodezja i Kartografia (studia inżynierskie, I stopnia), od roku 2014 studia można kontynuować na kierunku Techniki Geodezyjnej w Inżynierii (studia uzupełniające magisterskie, II stopnia) oraz od 2017 na kierunku Geodezja i Kartografia. Szczegóły i zasady naboru można poznać na stronie e-rekrutacji PG:  zasady rekrutacji