Seminarium Naukowe 24.04.2019 Seminarium Naukowe 24.04.2019

Seminarium Naukowe 24.04.2019
Katedra Geodezji  zaprasza na  Seminarium Naukowe 24 KWIETNIA  2019 ROK / środa/ w godz. 13.00-14.00 sala RADY WYDZIAŁU /155 GG dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK...

Seminarium Naukowe 20.03.2019 Seminarium Naukowe 20.03.2019

Seminarium Naukowe 20.03.2019
Katedra Geodezji zaprasza na Seminarium Naukowe 20 MARCA  2019 ROK / środa/ w godz. 13.00-14.00 sala RADY WYDZIAŁU /155 GG prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny...

Spotkanie I roku Spotkanie I roku

Spotkanie Studentów I roku 2018\17
Spotkanie Studentów I roku kierunku Geodezja i Kartografia We wtorek 2 października 2018 o godz. 11:00 w sali 462 w Gmachu Głównym odbędzie się spotkanie dla...

Współczesna geodezja stała się nauką interdyscyplinarną. Wiele dziedzin nauki i techniki korzysta z metod od dawna stosowanych w Geodezji, astronomia, medycyna, ale również budownictwo, architektura i inżynieria środowiska.

Katedra Geodezji starając się sprostać potrzebom współczesnych czasów swój profil naukowo-badawczy opiera na nowoczesnych metodach pomiarowych oraz analizie pozyskiwanych danych przy wykorzystaniu interdyscyplinarnych narzędzi. Od typowo geodezyjnych pomiarów związanych z monitoringiem obiektów inżynierskich.

Pomiary Kaplicy Królewskiej, w tym skaning laserowy. Skaning laserowy obiektów dziedzictwa kulturowego pozwala przy wykorzystaniu tej nowoczesnej teledetekcyjnej metody utrwalić najważniejsze historyczne miejsca dla następnych pokoleń. Skaning laserowy jest nierozerwalnie związany z modelowaniem 3D. Zespoły naukowo-badawcze Katedra Geodezji brały udział w pozyskiwaniu danych przestrzennych następujących obiektów:

- Kaplica Królewska,

- kościół na Oksywiu.

W obecnych bardzo dynamicznych czasach biometria stała się jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, oczywiście geodezja ma w tym również swój udział. Trójwymiarowe modele biometryczne pomagają uzyskać charakterystyki opisujące ludzką twarz z taką dokładnością, że mogą posłużyć jako specyficzne opisy nadające się do celów identyfikacji.

Zaawansowane metody analizy obrazów między innymi do uzyskiwania opisów ludzkiej twarzy, które mogą być wykorzystane w medycynie do badań nad stanami śpiączki i chorobami neurologicznymi. W procesie tym pozyskujemy dane o zmianach zachodzących na ludzkiej twarzy podczas zmian stanów emocjonalnych, którym ulega człowiek. Szybkie kamery umożliwiają dostrzeżenie zmian zachodzących na twarzy, które są niezauważalne tzw. „gołym okiem”. Identyfikacja tych zmian pozwoli nie tylko na poznanie mechanizmów powstawania schorzeń neurologicznych, ale również umożliwi dalszy rozwój badań nad sztuczną inteligencją. Człowiek nigdy nie uzna maszyny za równą sobie, jeżeli nie będzie ona obiektem emocjonalnym, czyli rozpoznającym ludzkie emocje i również zachowującym się w sposób emocjonalny. W analizach tych korzystamy z metod pochodzących z mechaniki płynów oraz inżynierii materiałowej.

Tzw. „skaning z morza” czy pomiary dokonywane z platformy pływającej, to najnowsza metoda pozyskiwania danych przestrzennych obiektów hydrotechnicznych i formacji geologicznych znajdujący się w rejonie nadbrzeżnym naszej strefy brzegowej.