ZmianySkładnica ZmianySkładnica

Zmiany składnica sprzętu
KONTAKT - SKŁADNICA GEODEZYJNA   W związku z wyburzaniem hali "Hydro" Składnica Geodezyjna jest niedostępna.   Podpisy na kartach...

Procedura funkcjonowania Składnicy Geodezyjnej - stan pandemii Procedura funkcjonowania Składnicy Geodezyjnej - stan pandemii

Procedura funkcjonowania Składnicy Geodezyjnej - stan pandemii
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA Składnicy Geodezyjnej W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU EPIDEMII Wytyczne dla Pracowników i Studentów

Seminarium Naukowe 24.04.2019 Seminarium Naukowe 24.04.2019

Seminarium Naukowe 24.04.2019
Katedra Geodezji  zaprasza na  Seminarium Naukowe 24 KWIETNIA  2019 ROK / środa/ w godz. 13.00-14.00 sala RADY WYDZIAŁU /155 GG dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK...

Bałtycki Kongres Geodezyjny 2018

21-23 czerwca 2017 roku Bałtycki Kongres Geodezyjny.
Zapraszamy na stronę BKG  http://www.bgc.geomatyka.eu/2018

Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jest współorganizatorem konferencji. Materiały z konferencji są indeksowane IEEE Xplore, Scopus i Web of Science.

Bałtycki Kongres Geodezyjny 2017

22-25 czerwca 2017 roku Bałtycki Kongres Geodezyjny.
Zapraszamy na stronę BKG  http://www.bgc.geomatyka.eu/2017/

 

Bałtycki Kongres Geodezyjny 2016

2-4 czerwca 2016 roku Bałtycki Kongres Geodezyjny.
Materiały konferencyjne są dostępne w bazie IEEE Xplore.
Zapraszamy na stronę BKG  http://www.bkg.geomatyka.eu

Na Bałtycki Kongres Geodezyjny w Gdańsku składają się:

  • obchody 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku,
  • benefisem jubileuszowym Profesora Mirosława Żaka i wspomnienie Profesora Adama Żurowskiego
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016,
  • Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji,
  • Spotkania, wystawy, dyskusje i prezentacje.

Forum Geodezyjne Innowacje w Geodezji finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Geomatyka 2016  finansowane w ramach umowy 965/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konferencja - IV Workshop Technologiczny

- 29 czerwca 2009 godz. 10:00 Aula PG w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
Innowacyjne technologie geodezyjne - zastosowanie w budownictwie i w architekturze.

Informacje: www.innowacje.gdansk.geodezja.pl.
 

Kompetencje: Odpowiedzialna: dr inż. Dominika Wróblewska
(e-mail dominika.wroblewska@wilis.pg.gda.pl, tel. 0-58 347 17 31)

Zastępuje: dr inż. Jakub Szulwic
(e-mail szulwic@pg.gda.pl, tel. 0-58 347 10 12, GSM/SMS 609 271 271, GaduGadu 56700)
 

Opublikowano: 24-06-2009 Ogłoszenie ważne do dnia: 29-06-2009

 

Kierunek Geodezja i Kartografia

Trwa nabór na studia na Geodezji i Kartografii. Więcej szczegółów: www.gdansk.geodezja.pl/gik

 

Kompetencje: Odpowiedzialny: dr inż. Jakub Szulwic
(e-mail szulwic@pg.gda.pl, tel. 0-58 347 10 12, GSM/SMS 609 271 271, GaduGadu 56700)
Zastępuje: dr inż. Dominika Wróblewska
(e-mail dominika.wroblewska@wilis.pg.gda.pl, tel. 0-58 347 17 31)

Opublikowano: 16-05-2009 Ogłoszenie ważne do dnia: nie wygasa

 

Forum Hevelius
udział geodezji i kartografii w inwestycjach i rozwoju gospodarczym

Uprzejmie informujemy, że uruchamiamy Forum Hevelius - platformę do realizacji zadań związanych z:

- nowoczesną dydaktyką ukierunkowaną na indywidualne zainteresowania studentów, dyplomantów i doktorantów,

- uruchomieniem koła naukowego dla studentów WILiŚ połączone z udziałem studentów innych wydziałów PG oraz pracowników Politechniki Gdańskiej, firm i instytucji Trójmiejskich,

- współpracą z gospodarką na potrzeby realizacji badań oraz pozyskiwania środków inwestycyjnych.

Osoby zainteresowane uruchomieniem wspólnych przedsięwzięć zapraszamy do kontaktu z Zakładem Geodezji Politechniki Gdańskiej blok HYDRO (WILiŚ Zachód) pok. 113A.

Kompetencje: Odpowiedzialny: dr inż. Jakub Szulwic
(e-mail szulwic@pg.gda.pl, tel. 0-58 347 10 12, GSM/SMS 609 271 271, GaduGadu 56700)
Zastępuje: dr inż. Dominika Wróblewska
(e-mail dominika.wroblewska@wilis.pg.gda.pl, tel. 0-58 347 17 31)

Opublikowano: 16-02-2008 Ogłoszenie ważne do dnia: nie wygasa