Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

kierownik: dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
e-mail marek.przyborski@wilis.pg.gda.pl, tel. 58 347 28 69
blok nr 20 (HYDRO) p. 111

sekretariat  tel./faks 58 347 13 03
80–233 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 110, 111, 112 A/B/C, 113, 114 A/B/C, oraz Centrum Map Cyfrowych