Katedra Geodezji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

p.o. kierownika: dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof.
e-mail kg.wilis@pg.edu.pl, tel. 58 347 17 31
blok nr 20 (HYDRO) p. 112C

sekretariat  tel./faks 58 347 13 03
80–233 Gdańsk Wrzeszcz
ul. G. Narutowicza 11/12
blok HYDRO WILiŚ Zachód
pokoje 110, 111, 112 A/B/C, 113, 114 A/B/C, oraz Centrum Map Cyfrowych