Laboratorium Instrumentów Geodezyjnych organizuje prace związane z dostępem do instrumentów pomiarowych i zasobu materiałów geodezyjnych. Dysponuje podstawowym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznymi instrumentami w tym niwelatorami precyzyjnymi i tachimetrami elektronicznymi wykorzystywanymi w pracach badawczo-rozwojowych oraz dydaktyce.

 

inż. Karol Rudziński
karol.rudzinski@wilis.pg.gda.pl

st. tech. Lucyna Gliniecka
lucyna.gliniecka@wilis.pg.gda.pl

 

Kontakt:

tel. 58 347 19 19
telefaks 58 347 20 37.