Kompleksowy monitoring strefy brzegowej

W ramach pracy naukowej, Katedra Geodezji zajmuje się badaniami strefy brzegowej przy wykorzystaniu najnowszych technologii skanowania laserowego we współpracy z firmą ZUI Apeks Sp. z o.o. Do dokładnej analizy zostają wykorzystane dane ze stacjonarnego, mobilnego, lotniczego oraz morskiego (jako pierwsi w Polsce, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z pracownikami firmy ZUI Apeks Sp. z o.o. wykonali z sukcesem skanowanie z platformą umieszczoną na jednostce pływającej).

Strefa brzegowa wymaga ciągłego monitoringu ze względu na możliwość pojawienia się degradacji, która może zagrażać infrastrukturze znajdującej się w bliskim sąsiedztwie oddziaływań.

Dzięki badaniom zostają tworzone mapy zagrożenia niekorzystnego oddziaływania, ocena zmiany geometrii klifu oraz tworzone są nowe metody opracowywania chmury punktów, specjalnie na rzecz monitoringu strefy brzegowej.

Głównym prowadzącym badania jest mgr inż. Paweł Tysiąc pod naukową opieką dra hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. nadzw. PG 

Dane lotniczego skanowania laserowego [źródło: Paweł Tysiąc, praca Inżynierska „Przydatność mobilnego i lotniczego skanowania laserowego do monitorowania klifów morskich”]

Model klifu wraz z zaznaczonymi przekrojami [źródło: Paweł Tysiąc, praca Inżynierska „Przydatność mobilnego i lotniczego skanowania laserowego do monitorowania klifów morskich”]