Katedra Geodezji

w sposób ścisły współpracuje z gospodarką.

  • W ramach działalności usługowej oferujemy między innymi:
  • Badanie przemieszczeń i odkształceń budowli lądowych, wodnych i urządzeń technicznych oraz elektrowni wiatrowych i wodnych.
  • Badania terenowe i modelowe przemieszczeń budowli posadowionych na słabym podłożu.
  • Zastosowanie elektronicznych instrumentów pomiarowych w budownictwie.
  • Geodezyjne pomiary kontrolne podczas wznoszenia i eksploatacji budowli morskich, kompleksowa obsługa geodezyjna.
  • Zastosowanie mapy numerycznej w budownictwie i inżynierii środowiska.
  • Pomiary specjalne i monitoring środowiska.
  • Pomiary satelitarne, fotogrametryczne i analizy geomatyczne.

 


Na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2007 w kategorii INNE Politechnika Gdańska - Katedra Geodezji otrzymała MEDAL KONKURSU INNOWACJE 2007 za Bezzałogowy aparat latający w zastosowaniu do opracowań fotogrametrycznych:

oraz
w KONKURSIE IM. PROF. ROBERTA SZEWALSKIEGO
Katedra Geodezji Politechniki Gdańskiej otrzymała wyróżnienie za Bezzałogowy aparat latający w zastosowaniu do opracowań fotogrametrycznych. Wyróżnienie przyznano w kategorii: Mechatronika:

 

Osoba do kontaktu

dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

pokój

telefon

e-mail:

111/Hydro

(58) 347 28 69

marek.przyborski@pg.edu.pl