W IV kwartale 2017 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska został ukończony projekt dotyczący pozyskiwania danych z ze skaningu laserowego pt. „Realizacja procedury pomiarowej usługi skanowania laserowego 3D z platformy pływającej”. Zleceniodowcą  była firma Apeks Sp. z o.o. z Gdańska. Zespół w Katedrze Geodezji opracował procedurę pozyskiwania danych geodezyjnych z jednostek pływających poruszających się po rzece i morzu. W ramach analizy wykonano cykl skanowań wybrzeża morskiego oraz nabrzeży i konstrukcji inżynieryjnych z wód Martwej Wisły i Motławy.

Usługa skanowania laserowego staje się coraz bardziej popularna w dzisiejszych czasach. Szybkie zbieranie danych przestrzennych znajduje zastosowania w wielu dziedzinach np. w budownictwie, geodezji, architekturze itd. W procedurze została opisana metoda wykorzystania mobilnego systemu Riegl VMZ-400 do przeprowadzenia skanowania z jednostki pływającej z dokładnościami odskanowanych szczegółów terenowych nieprzekraczającymi 10 cm (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Riegl VMZ-400 jest systemem hybrydowym. Oznacza to, iż może być z sukcesem stosowany zarówno jako system stacjonarny i mobilny. Dla opisywanej procedury największe znaczenie ma zastosowanie drugie – system mobilny. W analizie została opisana procedura pozwalająca dostosowanie sprzętu do przeprowadzenia skanowania z morza.

W związku z tym, iż procedura została sprawdzona i skontrolowana, firma Apeks Sp. z o.o. może ją natychmiast wdrożyć nie tylko na rynek polski, ale również europejski czy światowy.

Zespołem kierował dr inż. Jakub Szulwic, głównym wykonawcą był mgr inż. Paweł Tysiąc. Procedurę opracował zespół w składzie: dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG, dr inż. Katarzyna Bobkowska, dr inż. Artur Janowski.

Skanowanie mobilne - video 1

Skanowanie mobilne - video 2