W związku z wyburzaniem hali "Hydro" Składnica Geodezyjna jest niedostępna.
 
Podpisy na kartach obiegowych: Od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 -14:30 w Budynku nr 21, Żelbet A, pokój 20B.
 
W portalu Moja PG uruchomiona została elektroniczna wersja Karty obiegowej, która zastępuje jej papierową wersję. Karta wystawiana jest przez pracowników dziekanatów i znajduje się w Moja PG -> Student -> Studia -> eKarta Obiegowa.

 

Składnica Sprzętu Geodezyjnego organizuje prace związane z dostępem do instrumentów pomiarowych i zasobu materiałów geodezyjnych. Dysponuje podstawowym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznymi instrumentami w tym niwelatorami precyzyjnymi i tachimetrami elektronicznymi wykorzystywanymi w pracach badawczo-rozwojowych oraz dydaktyce.

 

specj. Lucyna Gliniecka

stanowisko
 

pokój

telefon

e-mail:

Specjalista
 

s.15/Hydro

(58) 347 19 19

lucyna.gliniecka@pg.edu.pl

inż. Karol Rudziński

stanowisko
 

pokój

telefon

e-mail:

Specjalista
 

s.15/Hydro

(58) 347 19 19

karol.rudzinski@pg.edu.pl

 

Dokumenty Składnicy Sprzętu Geodezyjnego