Składnica Sprzętu Geodezyjnego organizuje prace związane z dostępem do instrumentów pomiarowych i zasobu materiałów geodezyjnych. Dysponuje podstawowym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznymi instrumentami w tym niwelatorami precyzyjnymi i tachimetrami elektronicznymi wykorzystywanymi w pracach badawczo-rozwojowych oraz dydaktyce.

 

specj. Lucyna Gliniecka

stanowisko
 

pokój

telefon

e-mail:

Specjalista
 

s.15/Hydro

(58) 347 19 19

lucyna.gliniecka@pg.edu.pl

inż. Karol Rudziński

stanowisko
 

pokój

telefon

e-mail:

Specjalista
 

s.15/Hydro

(58) 347 19 19

karol.rudzinski@pg.edu.pl

 

Dokumenty Składnicy Sprzętu Geodezyjnego