Konkurs IEEE Computer Society C16 Gdansk Chapter na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r.

W związku ze wzmocnieniem IEEE Computer Society C16 Gdańsk Chapter przez liczne grono członków z naszego Wydziału, ustępujące władze oodziału pod przewodnictwem Prof. dra hab. inż. Janusza Smulko, prof. zw. PG, prorektora ds. nauki zdecydowały o możliwości startu absolwentów WILiŚ w konkursie IEEE Computer Society C16 Gdansk Chapter na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2017 r. Konkurs jest organizowany corocznie, warto więc rozważyć podjęcie tematu pracy z opcją ubiegania się o wyróżnienie IEEE w kolejnych latach. Regulamin znajduje się w załączeniu.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace o tematyce związanej z:

 • elektroniką,
 • geoinformatyką,
 • informatyką,
 • telekomunikacją.

Zaproszenie dotyczy prac absolwentów, którzy złożyli magisterskie prace dyplomowe do dnia 30 września 2017 r. i obronili te prace do 31 grudnia 2017 r. Aby przystąpić do konkursu nie trzeba być członkiem IEEE.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do dnia 9 lutego 2018 r., zgodnie z zasadami podanymi w Regulaminie przez zarząd IEEE C16 Gdańsk.

Aktualny skład zarządu IEEE Computer Society C16 Gdansk Chapter na lata 2018/2019:

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Rak, prof. nadzw. PG
 • Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. nadzw. PG
 • Skarbnik: dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
 • Sekretarz: dr inż. Iwona Kochańska

Oferta członkostwa w IEEE dla studentów WILiŚ

Członkowie IEEE Computer Society C16 Gdańsk Chapter będący jednocześnie w IEEE Geoscience & Remote Sensing Society i IEEE Computer Society zdecydowali o wsparciu dla tworzenia Sekcji Młodych IEEE na Politechnice Gdańskiej, fundując 15 rocznych składek studenckich na rok 2018. Zaproszenie jest ważne dla nowych członków studenckich IEEE.

Zgłoszenie, wraz z uzasadnieniem opisującym zainteresowania, należy przesyłać do Dra inż. Pawła Wysockiego z Katedry Geodezji WILiŚ – e-mail pawel.wysocki@pg.edu.pl – do 10.02.2018.

Informacje nt. IEEE można znaleźć na stronie www.ieee.org oraz www.ieee.pl.

Załączone pliki


KATEDRA GEODEZJI

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zespoły

 • Geodezja i Kartografia
 • Nawigacji w Transporcie
 • Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska
 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Kartografia
 • Systemy Informacji Przestrzennej
 • Geodezja Szczegółowa i Miernictwo Techniczne
 • Geodezja Wyższa i Systemy Satelitarne

 

Biogram

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

pokój

telefon

e-mail:

111/Hydro

(58) 347 28 69

marek.przyborski@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry

dr inż. arch. Dominika Wróblewska

pokój

telefon

e-mail:

112C/Hydro

(58) 347 17 31

dominika.wroblewska@pg.edu.pl