Seminarium Naukowe 20.03.2019

Katedra Geodezji zaprasza na Seminarium Naukowe

20 MARCA  2019 ROK / środa/ w godz. 13.00-14.00

sala RADY WYDZIAŁU /155 GG

prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny hydrograf morski kat. A

”HydroDron – autonomiczna/zdalnie sterowana pływająca platforma dedykowana pomiarom hydrograficznym na akwenach ograniczonych”

dr inż. Paweł Burdziakowski

"Bezzałogowe Statki Powietrzne: wyzwania technologiczne jutra"


KATEDRA GEODEZJI

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zespoły

  • Geodezja i Kartografia
  • Nawigacji w Transporcie
  • Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska
  • Fotogrametria i Teledetekcja
  • Kartografia
  • Systemy Informacji Przestrzennej
  • Geodezja Szczegółowa i Miernictwo Techniczne
  • Geodezja Wyższa i Systemy Satelitarne

p.o. Kierownika Katedry

dr inż. arch. Dominika Wróblewska

pokój

telefon

e-mail:

112C/Hydro

(58) 347 17 31

dominika.wroblewska@pg.edu.pl