Spotkanie Studentów I roku 2018\17

Spotkanie Studentów I roku kierunku Geodezja i Kartografia

We wtorek 2 października 2018 o godz. 11:00 w sali 462 w Gmachu Głównym odbędzie się spotkanie dla Studentów I roku kierunku Geodezja i Kartografia z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Kierunku Geodezja i Kartografia dr. inż. Jakubem Szulwicem i opiekunem roku mgr. inż. Adamem Inglotem oraz z kierownictwem Katedry Geodezji: prof. Markiem Przyborskim i dr inż. Dominiką Wróblewską.

Spotkanie jest otwarte dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia.

Zapraszamy.


KATEDRA GEODEZJI

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zespoły

  • Geodezja i Kartografia
  • Nawigacji w Transporcie
  • Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska
  • Fotogrametria i Teledetekcja
  • Kartografia
  • Systemy Informacji Przestrzennej
  • Geodezja Szczegółowa i Miernictwo Techniczne
  • Geodezja Wyższa i Systemy Satelitarne

 

Biogram

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

pokój

telefon

e-mail:

111/Hydro

(58) 347 28 69

marek.przyborski@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry

dr inż. arch. Dominika Wróblewska

pokój

telefon

e-mail:

112C/Hydro

(58) 347 17 31

dominika.wroblewska@pg.edu.pl