Zmiany składnica sprzętu

KONTAKT - SKŁADNICA GEODEZYJNA
 
W związku z wyburzaniem hali "Hydro" Składnica Geodezyjna jest niedostępna.
 
Podpisy na kartach obiegowych: Od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 -14:30 w Budynku nr 21, Żelbet A, pokój 20B.
 
W portalu Moja PG uruchomiona została elektroniczna wersja Karty obiegowej, która zastępuje jej papierową wersję. Karta wystawiana jest przez pracowników dziekanatów i znajduje się w Moja PG -> Student -> Studia -> eKarta Obiegowa.

KATEDRA GEODEZJI

Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej realizuje zadania związane z geodezją i kartografią, a przede wszystkim w zakresie geodezji inżynieryjnej, fotogrametrii, teledetekcji, gospodarki nieruchomościami, systemów informacji przestrzennej oraz nawigacji i pomiarów GPS.

W ramach Katedry Geodezji funkcjonują Zespoły Dydaktyczne związane z przedmiotami i szkoleniami oraz Zespoły Badawczo-Rozwojowe prowadzące prace naukowe i realizacje techniczne we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Zespoły

  • Geodezja i Kartografia
  • Nawigacji w Transporcie
  • Geodezja w Dyscyplinach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska
  • Fotogrametria i Teledetekcja
  • Kartografia
  • Systemy Informacji Przestrzennej
  • Geodezja Szczegółowa i Miernictwo Techniczne
  • Geodezja Wyższa i Systemy Satelitarne

p.o. Kierownika Katedry

dr inż. arch. Dominika Wróblewska

pokój

telefon

e-mail:

112C/Hydro

(58) 347 17 31

dominika.wroblewska@pg.edu.pl