Zmiany składnica sprzętu

KONTAKT - SKŁADNICA GEODEZYJNA
 
W związku z wyburzaniem hali "Hydro" Składnica Geodezyjna jest niedostępna.
 
Podpisy na kartach obiegowych: Od poniedziałku do piątku w godz: 9:00 -14:30 w Budynku nr 21, Żelbet A, pokój 20B.
 
W portalu Moja PG uruchomiona została elektroniczna wersja Karty obiegowej, która zastępuje jej papierową wersję. Karta wystawiana jest przez pracowników dziekanatów i znajduje się w Moja PG -> Student -> Studia -> eKarta Obiegowa.