Kierownik Katedry Geodezji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

 

Marek Przyborski (ur. 20.03.1964 r. w Chełmży) – specjalista z zakresu teledetekcji i fotogrametrii bliskiego zasięgu. Prowadzi badania w zakresie wykorzystania tzw. „szybkich kamer” do analizy zjawisk szybkozmiennych. Współautor i autor publikacji traktujących o szeroko rozumianej teledetekcji w zastosowaniach związanych z budownictwem, transportem, inżynierią środowiska oraz bezpieczeństwem narodowym. Jest autorem licznych publikacji indeksowanych przez prestiżową bazę Web of Science.

W latach 1985–1990 odbył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, doktor (AMW 1998), doktor habilitowany (AGH 2008), obecnie profesor nadzwyczajny PG i prodziekan ds. współpracy i innowacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Geodezji.

Marek Przyborski jest aktywnym członkiem kilku redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych.

Był Przewodniczącym Komitetu Naukowego pierwszego w Polsce kongresu Baltic Geodetic Congress poświęconego zagadnieniom geodezyjnym, objętego patronatem prestiżowego Stowarzyszenia Inżynierów Amerykańskich IEEE.