Zespół i współpracownicy Zespół i współpracownicy

KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA / ACADEMICS AND LECTURERS dr inż. arch. Dominika Wróblewska , prof. uczelni Ph.D. Eng. Arch.  Dominika Wróblewska , university professor ...

Partnerships Partnerships

Department academics are able to offer several  specialist services based on their specific skills or using equipment they have developed as part of their research.  Examples of such services...

MainPagee MainPagee

DEPARTMENT OF GEODESY Department of Geodesy is an organizational unit as a part of the Faculty of Civil and Environmental Engineering. As the only department at the Gdansk University of...

Strona główna Strona główna

KATEDRA GEODEZJI Katedra Geodezji jest jednostką organizacyjną w ramach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej. Jako jedyna jednostka na Politechnice Gdańskiej...

Kontakt Kontakt

  Katedra Geodezji Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska p.o. kierownika: dr inż. arch. Dominika Wróblewska, prof. e-mail dominika.wroblewska@pg.gda.pl , tel. 58 347...

 

Kierownik Katedry Geodezji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

 

Marek Przyborski (ur. 20.03.1964 r. w Chełmży) – specjalista z zakresu teledetekcji i fotogrametrii bliskiego zasięgu. Prowadzi badania w zakresie wykorzystania tzw. „szybkich kamer” do analizy zjawisk szybkozmiennych. Współautor i autor publikacji traktujących o szeroko rozumianej teledetekcji w zastosowaniach związanych z budownictwem, transportem, inżynierią środowiska oraz bezpieczeństwem narodowym. Jest autorem licznych publikacji indeksowanych przez prestiżową bazę Web of Science.

W latach 1985–1990 odbył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, doktor (AMW 1998), doktor habilitowany (AGH 2008), obecnie profesor nadzwyczajny PG i prodziekan ds. współpracy i innowacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Geodezji.

Marek Przyborski jest aktywnym członkiem kilku redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych.

Był Przewodniczącym Komitetu Naukowego pierwszego w Polsce kongresu Baltic Geodetic Congress poświęconego zagadnieniom geodezyjnym, objętego patronatem prestiżowego Stowarzyszenia Inżynierów Amerykańskich IEEE.