Zespół i współpracownicy Zespół i współpracownicy

KADRA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA / ACADEMICS AND LECTURERS dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG Ph.D. D.Sc. Eng. Marek Przyborski, Assoc. Prof. at GUT stanowisko ...

Seminarium Naukowe 24.04.2019 Seminarium Naukowe 24.04.2019

Katedra Geodezji  zaprasza na  Seminarium Naukowe 24 KWIETNIA  2019 ROK / środa/ w godz. 13.00-14.00 sala RADY WYDZIAŁU /155 GG dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK "Technologie...

 

Kierownik Katedry Geodezji
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG

 

Marek Przyborski (ur. 20.03.1964 r. w Chełmży) – specjalista z zakresu teledetekcji i fotogrametrii bliskiego zasięgu. Prowadzi badania w zakresie wykorzystania tzw. „szybkich kamer” do analizy zjawisk szybkozmiennych. Współautor i autor publikacji traktujących o szeroko rozumianej teledetekcji w zastosowaniach związanych z budownictwem, transportem, inżynierią środowiska oraz bezpieczeństwem narodowym. Jest autorem licznych publikacji indeksowanych przez prestiżową bazę Web of Science.

W latach 1985–1990 odbył studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej, doktor (AMW 1998), doktor habilitowany (AGH 2008), obecnie profesor nadzwyczajny PG i prodziekan ds. współpracy i innowacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Geodezji.

Marek Przyborski jest aktywnym członkiem kilku redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych.

Był Przewodniczącym Komitetu Naukowego pierwszego w Polsce kongresu Baltic Geodetic Congress poświęconego zagadnieniom geodezyjnym, objętego patronatem prestiżowego Stowarzyszenia Inżynierów Amerykańskich IEEE.