Nr

Opiekun pracy dyplomowej

propozycja pracy dyplomowej

st - stacjonarne, nst - niestacjonarne

opiekun pomocniczy
  tytuł imię nazwisko stanowisko tytuł pracy dyplomowej st / nst inż. / mgr GiK / TGwI  
1 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Implementacja metody klasyfikacji zobrazowań teledetekcyjnych w dowolnym środowisku programistycznym nst inż. GiK  
2 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Analiza ruchu obiektów z wykorzystaniem metod fotogrametrii i teledetekcji bliskiego zasięgu nst inż. GiK  
3 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Wykorzystanie fotogrametrii w geodezji inżynieryjnej, na przykładzie … (obiekt do uzgodnienia) nst inż. GiK  
4 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Analiza znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (teren opracowania i zakres czasowy do uzgodnienia) nst inż. GiK  
5 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Temat do uzgodnienia  nst inż. GiK  
6 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Implementacja metody klasyfikacji zobrazowań teledetekcyjnych w dowolnym środowisku programistycznym st inż. GiK  
7 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Analiza ruchu obiektów z wykorzystaniem metod fotogrametrii i teledetekcji bliskiego zasięgu st inż. GiK  
8 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Wykorzystanie fotogrametrii w geodezji inżynieryjnej, na przykładzie … (obiekt do uzgodnienia) st inż. GiK  
9 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Analiza znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (teren opracowania i zakres czasowy do uzgodnienia) st inż. GiK  
10 dr inż. Katarzyna Bobkowska asystent Temat do uzgodnienia  st inż. GiK  
11 dr inż. Paweł Burdziakowski adiunkt Wykorzystanie metod fotogrametrycznych do modelowania śrub okrętowych.  nst inż. GiK dr inż. Katarzyna BOBKOWSKA
12 dr inż. Paweł Burdziakowski adiunkt Modelowanie kadłubów okrętowych metodami fotogrametrycznymi nst inż. GiK dr inż. Katarzyna BOBKOWSKA
13 dr inż. Paweł Burdziakowski adiunkt Ortofotomapa terenu miejskiego z lotu fotogrametrycznego niskiego pułapu (z BSP) st inż. GiK dr inż. Katarzyna BOBKOWSKA
14 dr inż. Paweł Burdziakowski adiunkt Model przestrzenny obiektu miejskiego z lotu fotogrametrycznego niskiego pułapu (z BSP) st inż. GiK dr inż. Katarzyna BOBKOWSKA
15 dr inż. Paweł Burdziakowski adiunkt Modelowanie nasypu kolejowego z lotu fotogrametrycznego niskiego pułapu (z BSP) st inż. GiK dr inż. Katarzyna BOBKOWSKA
16 dr inż. Paweł Burdziakowski  adiunkt Analiza dokładności modelu z wydruku 3D obiektu miejskiego wykonanego z użyciem metod fotogrametrycznych st mgr TGwI mgr inż. Patryk Ziółkowski
17 dr inz. Artur Janowski adiunkt Implementacja dowolnego algorytmu wykrywania kształtu obiektów w metrycznych materiałach rastrowych. st inż. GiK  
18 dr inz. Artur Janowski adiunkt Algorytmy wykrywania krawędzi antropogenicznych elementów ukształtowania terenu w wybranej reprezentacji NMT. st inż. GiK  
19 dr inz. Artur Janowski adiunkt Wykorzystanie technologii Computer Vision w aplikacjach mobilnych do rejestracji danych przestrzennych. st inż. GiK  
20 dr inz. Artur Janowski adiunkt OpenCV w modelowaniu 3D st inż. GiK  
21 dr inz. Artur Janowski adiunkt Przestrzenny SQL w geoprocessingu st inż. GiK  
22 dr inz. Artur Janowski adiunkt OpenCV w zadaniach geoprocessingu. st inż. GiK  
23 dr inz. Artur Janowski adiunkt Aplikacja mobilna w opracowaniach geodanych. st inż. GiK  
24 dr inz. Artur Janowski adiunkt Opracowanie zadania geodezyjnego w aplikacji autorskiej. st inż. GiK  
25 dr inz. Artur Janowski adiunkt Nawigacja wewnątrz budynków z wykorzystaniem wybranych sensorów mobilnych st inż. GiK  
26 dr inz. Artur Janowski adiunkt Modelowanie 3D z wykorzystaniem metod widzenia komputerowego. st inż. GiK  
27 dr inz. Artur Janowski adiunkt Adaptacja filtrów analizy danych rastrowych w opracowaniach wyników pomiarów skaningu laserowego. st mgr TGwI  
28 dr inz. Artur Janowski adiunkt Autorska aplikacja mobilna dla platformy android ułatwiająca poruszanie się po zwartym obszarze urbanistycznym. st mgr TGwI  
29 dr inz. Artur Janowski adiunkt SpatialSQL w wybranych zadaniach geoprzetwarzania. st mgr TGwI  
30 dr inz. Artur Janowski adiunkt Alternatywne metody nawigacji wewnętrznej z wykorzystaniem sensorów mobilnych. st mgr TGwI  
31 dr inz. Artur Janowski adiunkt Otwarta platforma internetowej wizualizacji danych przestrzennych. st mgr TGwI  
32 dr inz. Artur Janowski adiunkt Aplikacja wizualizacji, elementarnej edycji i oceny danych pomiarowych zebranych w chmurach punktów. st mgr TGwI  
33 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Odporna na błędy grube M-estymacja w wyrównaniu sieci geodezyjnych. nst inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
34 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Pomiar kontrolny i interpolacja przebiegu przewodów sieci trakcji elektrycznej toru kolejwego funkcjami sklejanymi. nst inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
35 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Pomiar kontrolny i interpolacja przebiegu przewodów linii elektrycznej   funkcjami sklejanymi. nst inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
36 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Propozycje studentów (po wcześniejszym uzgodnieniu). nst inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
37 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza wybranych metod badania stałości punktów odniesienia w wyznaczaniu przemieszczeń pionowych. nst mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
38 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Propozycje studentów (po wcześniejszym uzgodnieniu). nst mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
39 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza dokładności pomiarów liniowych i kątowych  metodą lokalnych współczynników wariancji na przykładzie obserwacji dachu Opery Leśnej w Sopocie. nst mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
40 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza dokładności wybranych metod tyczenia osi prowadnic dźwigowych na statku.  nst mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
41 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Odporna na błędy grube M-estymacja w wyrównaniu sieci geodezyjnych. st inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
42 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Pomiar kontrolny i interpolacja przebiegu przewodów sieci trakcji elektrycznej toru kolejwego funkcjami sklejanymi. st inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
43 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Pomiar kontrolny i interpolacja przebiegu przewodów linii elektrycznej   funkcjami sklejanymi. st inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
44 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Propozycje studentów (po wcześniejszym uzgodnieniu). st inż. GiK mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
45 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza wybranych metod badania stałości punktów odniesienia w wyznaczaniu przemieszczeń pionowych. st mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
46 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Propozycje studentów (po wcześniejszym uzgodnieniu). st mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
47 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza dokładności pomiarów liniowych i kątowych  metodą lokalnych współczynników wariancji na przykładzie obserwacji dachu Opery Leśnej w Sopocie. st mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
48 prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński prof. nadzw. PG Analiza dokładności wybranych metod tyczenia osi prowadnic dźwigowych na statku.  st mgr TGwI mgr inż. Daria Filipiak - Kowszyk
49 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Dokładności i sprzęt geodezyjny w pomiarach inżynieryjnych. nst inż. GiK  
50 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Geodezyjne techniki pomiarowe stosowane w czasie realizacji nietypowych budowli. nst inż. GiK  
51 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Inwentaryzacja składowiska materiałów luzem z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych. nst inż. GiK  
52 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary geodezyjne podczas budowy i modernizacji linii kolejowych. nst inż. GiK  
53 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary geodezyjne ugięcia przęseł i przemieszczeń podpór mostów. nst inż. GiK  
54 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary wychylenia budowli wysmukłych w różnym terminie i porze dobowej. nst inż. GiK  
55 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary zwisu linii elektroenergetycznej  w okresie letnim i jesiennym. nst inż. GiK  
56 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Sprzęt i pomiary geodezyjne stosowane w inżynierii drogowej. nst inż. GiK  
57 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Temat zgłoszony przez studentkę/studenta/zesp. nst inż. GiK  
58 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Zastosowanie wykrywaczy urządzeń podziemnych do inwentaryzacji instalacji i sieci. nst inż. GiK  
59 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowej - hali. nst inż. GiK  
60 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Inwentaryzacja geodezyjna zbiornika wodnego o maksymalnej głębokości 2,80m. (praca zesp).  nst inż. GiK  
61 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Obsługa geodezyjna w trakcie budowy jednopoziomowych skrzyżowań w warunkach miejskich. nst inż. GiK  
62 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary przemieszczeń podpór mostowych. nst inż. GiK  
63 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary zwisu odciągów linowych masztów. nst inż. GiK  
64 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Temat zgłoszony przez studentkę/studenta/zesp. st mgr TGwI  
65 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Dokładności i sprzęt geodezyjny w pomiarach inżynieryjnych. st inż. GiK  
66 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Geodezyjne techniki pomiarowe stosowane w czasie realizacji nietypowych budowli. st inż. GiK  
67 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Inwentaryzacja składowiska materiałów luzem z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych. st inż. GiK  
68 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary geodezyjne podczas budowy i modernizacji linii kolejowych. st inż. GiK  
69 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary geodezyjne ugięcia przęseł i przemieszczeń podpór mostów. st inż. GiK  
70 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary wychylenia budowli wysmukłych w różnym terminie i porze dobowej. st inż. GiK  
71 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary zwisu linii elektroenergetycznej  w okresie letnim i jesiennym. st inż. GiK  
72 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Sprzęt i pomiary geodezyjne stosowane w inżynierii drogowej. st inż. GiK  
73 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Geodezyjna obsługa inwestycji kubaturowej - hali. st inż. GiK  
74 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Inwentaryzacja geodezyjna zbiornika wodnego o maksymalnej głębokości 2,80m. (praca zesp).  st inż. GiK  
75 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Obsługa geodezyjna w trakcie budowy jednopoziomowych skrzyżowań w warunkach miejskich. st inż. GiK  
76 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary przemieszczeń podpór mostowych. st inż. GiK  
77 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary zwisu odciągów linowych masztów. st inż. GiK  
78 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Temat zgłoszony przez studentkę/studenta/zesp. st inż. GiK  
79 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Zastosowanie wykrywaczy urządzeń podziemnych do inwentaryzacji instalacji i sieci. st inż. GiK  
80 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Metody geodezyjne i fizyczne stosowane w pomiarach przemysłowych. st mgr TGwI  
81 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary geodezyjne w trakcie realizacji i eksploatacji morskich budowli hydrotechnicznych. st mgr TGwI  
82 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary przemieszczeń wieży elektrowni wiatrowej na morzu. st mgr TGwI  
83 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Pomiary specjalne i geodezyjne elektrowni jądrowej. st mgr TGwI  
84 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Warunki techniczne dla geodezyjnej obsługi budowy statków. st mgr TGwI  
85 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Wpływ czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych w strefie brzegowej. st mgr TGwI  
86 dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG Wpływ warunków środowiskowych na wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych w stoczni. st mgr TGwI  
87 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie dronów w pomiarach hydrograficznych nst inż. GiK  
88 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Monitoring transportu i ładunków z wykorzystniem GNSS nst inż. GiK  
89 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Techniki precyzyjnych pomiarów GNSS na otwartym morzu nst inż. GiK  
90 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Zagrożenia dla transportu morskiego wynikające z  celowego zakłócania GNSS nst inż. GiK  
91 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych nst inż. GiK  
92 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie personalnych odbiorników GNSS w GIS nst inż. GiK  
93 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie radarów FMCW w aplikacjach GIS nst inż. GiK  
94 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie PPP w precyzyjnych pomiarach geogezyjnych nst inż. GiK  
95 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Łączenie pomiarów GNSS i tachimetrycznych nst inż. GiK  
96 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiar punktów niedostępnych z wykorzystniem GNSS nst inż. GiK  
97 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Integracja GNSS/INS w pomiarach kolejowych nst inż. GiK  
98 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie technologi SLAM w pomiarach z wykorzystniem dronów nst inż. GiK  
99 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Integracja wielosensoryczna w pozycjonowaniu dronów geodezyjnych i hydrograficznych nst inż. GiK  
100 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary RTK z wykorzytaniem SBAS nst inż. GiK  
101 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach jammingu i spoofingu nst inż. GiK  
102 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach multi-path nst inż. GiK  
103 dr inż. Aleksander   adiunkt Wykorzystanie technologi SLAM w pomiarach z wykorzystniem dronów st mgr TGwI  
104 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Integracja wielosensoryczna w pozycjonowaniu dronów geodezyjnych i hydrograficznych st mgr TGwI  
105 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary RTK z wykorzytaniem SBAS st mgr TGwI  
106 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach jammingu i spoofingu st mgr TGwI  
107 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach multi-path st mgr TGwI  
108 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych st inż. GiK  
109 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie personalnych odbiorników GNSS w GIS st inż. GiK  
110 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie radarów FMCW w aplikacjach GIS st inż. GiK  
111 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie PPP w precyzyjnych pomiarach geogezyjnych st inż. GiK  
112 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Łączenie pomiarów GNSS i tachimetrycznych st inż. GiK  
113 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiar punktów niedostępnych z wykorzystniem GNSS st inż. GiK  
114 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Integracja GNSS/INS w pomiarach kolejowych st inż. GiK  
115 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Wykorzystanie technologi SLAM w pomiarach z wykorzystniem dronów st inż. GiK  
116 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Integracja wielosensoryczna w pozycjonowaniu dronów geodezyjnych i hydrograficznych st inż. GiK  
117 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary RTK z wykorzytaniem SBAS st inż. GiK  
118 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach jammingu i spoofingu st inż. GiK  
119 dr inż. Aleksander Nowak adiunkt Pomiary GNSS w warunkach multi-path st inż. GiK  
120 dr inż.   Nowak adiunkt Zapraszam wszystkich studentów kreatywnych, zdolnych i interesujących się nowoczesnymi technologiamii. Temat do ustalenia indywidualnie. st/nst

inż.

mgr

GiK

TGwI

 
121 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Teledetekcja w ochronie środowiska morskiego - przegląd stosowanych rozwiązań nst inż. GiK  
122 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza rozwoju miast na podstawie obrazów satelitarnych. nst inż. GiK  
123 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza możliwości wykorzystania oprogramowania typu open source do realizowania wybranych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego st inż. GiK  
124 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza spsobu użytkowania terenu w oparciu o obrazy satelitarne na przykładzie Landsat'a oraz Sentinel'a-2 dla wybranego obszaru. st inż. GiK  
125 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Teledetekcja w ochronie środowiska morskiego - przegląd stosowanych rozwiązań st inż. GiK  
126 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza rozwoju miast na podstawie obrazów satelitarnych. st inż. GiK  
127 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Zastosowanie metody głównych składowych w teledetekcji do wyznaczania typów pokrycia lub użytkownaia terenu st mgr TGwI  
128 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza spsobu użytkowania terenu w oparciu o obrazy satelitarne na przykładzie Landsat'a oraz Sentinel'a-2 dla wybranego obszaru. st mgr TGwI  
129 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Teledetekcja w ochronie środowiska morskiego - przegląd stosowanych rozwiązań st mgr TGwI  
130 dr inż. Anna Sobieraj-Żłobińska adiunkt Analiza rozwoju miast na podstawie obrazów satelitarnych. st mgr TGwI  
131 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Przegląd podstawy prawnej oraz wykonanie mapy do celów projektowych wybranego obszaru nst inż. GiK  
132 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Wykonanie cyfrowego fotoplanu obiektu małej architektury nst inż. GiK  
133 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Obliczenie mas ziemnych na podstawie punktów otrzymanych w wyniku pomiaru tachimetrycznego na przykładzie Bastionu św. Gertrudy w Gdańsku nst inż. GiK  
134 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nst inż. GiK  
135 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Przegląd podstawy prawnej oraz wykonanie mapy do celów projektowych wybranego obszaru st inż. GiK  
136 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Obliczenie mas ziemnych na podstawie punktów otrzymanych w wyniku pomiaru tachimetrycznego na przykładzie Bastionu św. Gertrudy w Gdańsku st inż. GiK  
137 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza st inż. GiK  
138 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Wykonanie cyfrowego fotoplanu obiektu małej architektury st inż. GiK  
139 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Temat wolny zaproponowany przez dyplomanta st mgr TGwI  
140 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Możliwości wykorzystania wybranych danych udostępnianych przez ODGiK w Polsce st mgr TGwI  
141 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Opracowanie i ocena dokładności ortofotomapy wykonanej na podstawie zdjęć pozyskanych z pokładu drona st mgr TGwI  
142 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Opracowanie oraz analiza modelu obiektu budowlanego wykonanego na podstawie zdjęć skośnych st mgr TGwI  
143 dr inż. Tadeusz Widerski adiunkt Temat wolny zaproponowany przez dyplomanta st mgr TGwI  
144 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Analiza zmian zagospodarowania terenu na podstawie systemów WMS (teren do uzgodnienia) st inż. GiK  
145 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Weryfikacja zgodności zagospodarowania terenu z zapisami planistycznymi (teren do uzgodnienia) st inż. GiK  
146 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Koncepcja podziału nieruchomości na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren do uzgodnienia) st inż. GiK  
147 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Koncepcja podziału nieruchomości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren do uzgodnienia) st inż. GiK  
148 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Analiza zmian zagospodarowania terenu na podstawie systemów WMS (teren do uzgodnienia) nst inż. GiK  
149 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Weryfikacja zgodności zagospodarowania terenu z zapisami planistycznymi (teren do uzgodnienia) nst inż. GiK  
150 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Koncepcja podziału nieruchomości na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren do uzgodnienia) nst inż. GiK  
151 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Koncepcja podziału nieruchomości na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (teren do uzgodnienia) nst inż. GiK  
152 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Temat zgłoszony przez studentkę/studenta/zesp. nst inż. GiK  
153 dr inż. Dominika  Wróblewska  starszy wykładowca Temat zgłoszony przez studentkę/studenta/zesp. st inż. GiK  
154 dr inż. Paweł Wysocki starszy wykładowca Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - zawartość i sposoby wykorzystywania. nst inż. GiK  
155 dr inż. Paweł Wysocki starszy wykładowca Podział nieruchomości położonej na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. nst inż. GiK  
156 dr inż. Paweł Wysocki starszy wykładowca Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Polsce. st inż. GiK  
157 dr inż. Paweł Wysocki starszy wykładowca Podział nieruchomości jako podstawa ustalenia opłaty adiacenckiej. st inż. GiK  
158 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Trendy rozwoju geoinformacyjnych baz danych morskich obszarów przybrzeżnych. st inż. GiK  
159 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Infrastruktura informacji przestrzennej polskiej strefy brzegowej. st inż. GiK  
160 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Demarkacja oraz ustalanie granic na obszarach morskich. st inż. GiK  
161 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Morskie pomiary grawimetryczne w strefie litoralnej. st inż. GiK  
162 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany siły ciężkości na morskich akwenach przybrzeżnych. st inż. GiK  
163 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Geoinformatyczne analizy dla potrzeb budowy ferm wiatraków w strefie litoralnej. st inż. GiK  
164 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Geoinformatyczne analizy jako pomoc w gospodarowaniu jednostkami osadniczymi.  st inż. GiK  
165 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Wykorzystanie danych hydroakustycznych do wykonania numerycznego modelu dna jeziora st inż. GiK  
166 dr hab. inż. Jerzy Pyrchla prof. nadzwyczajny Wyznaczanie parametrówpoziomych dróg pozamiejskich st inż. GiK  
167 dr inż. Janusz Orzechowski  starszy wykładowca Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych w obserwacji i badaniu powierzchni morza oraz strefy brzegowej st inż. GiK  
168 dr inż. Janusz Orzechowski  starszy wykładowca Wykorzystanie zdjęć lotniczych i naziemnych w obserwacji i badaniu powierzchni morza oraz strefy brzegowej nst inż. GiK  
169 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Projekt geoinformatycznego systemu informacyjnego dedykowanego turystyce wodnej st inż. GiK  
170 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Badanie metod budowy numerycznego modelu terenu st inż. GiK  
171 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Analiza porównawcza algorytmów optymalnych ścieżek st inż. GiK  
172 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Multimedialny przewodnik do nauki oprogramowania Quantum GIS st inż. GiK  
173 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Projekt geoinformatycznego systemu informacyjnego dedykowanego turystyce rowerowej st inż. GiK  
174 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Metody prezentowania wyników analiz w systemach geoinformatycznych st mgr GiK  
175 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Problemy interoperacyjności w zakresie informacji geoprzestrzennej st mgr GiK  
176 prof. dr hab. inż.  Andrzej Stateczny prof. zwyczajny PG Metody budowy neuronowego modelu terenu st mgr GiK