Katedra Geodezji

Prof. dr hab. inż.  Adam Roman Żurowski

Urodzony 3 marca 1929 roku we Lwowie, geodeta i budowlaniec, absolwent  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze (1949), Politechniki Gdańskiej (1955) i Politechniki Warszawskiej (1964), profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, Prodziekan ds. Nauki (1984-1990), Dziekan Wydziału Hydrotechniki (1990-93) i kierownik Katedry Geodezji (1985-99) Politechniki Gdańskiej.
12 maja 1992 roku z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł Profesora Nauk Technicznych.
Autor uznanych podręczników, wydawnictw i opracowań naukowych, członek Głównej Komisji Morskiej, Stowarzyszenia Geodetów Polskich, delegat do Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG), członek Sekcji Geodezji Inżynieryjnej Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Członek honorowy Komitetu Naukowego Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego.
Bardzo dobry kolega, mądry przełożony i oddany nauczyciel akademicki.

Informacje szczegółowe: Wikipedia SGP Gdańsk.

========================================

mgr inż.

Danusia Sosińska

urodziła się 20 czerwca 1950 roku w Grudziądzu.
Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Koninie. W 1968 roku rozpoczęła studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, które ukończyła w 1973 roku otrzymując tytuł mgr inż. geodety. Od 1974 do 1983 roku pracowała w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezji i Kartografii w Poznaniu, a następnie w Gdańsku. Od 1 września 1983 do 30 czerwca 1986 roku pracowała na etacie nauczyciela Geodezji w Technikum Geodezyjnym przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku. Ukończyła Studium Pedagogiczne. Pracę w Katedrze Geodezji Politechniki Gdańskiej rozpoczęła 1 lipca 1986 roku na stanowisku asystenta, a później wykładowcy. Prowadziła zajęcia z Geodezji i Rysunku technicznego na Wydziałach: Hydrotechniki, Budownictwa Lądowego i Architektury. Była autorem kilku artykułów i współautorem skryptu „Ćwiczenia z Geodezji". Uczestniczyła w licznych sympozjach i konferencjach naukowych. W rozpoczętej ale niestety nieukończonej pracy doktorskiej zajmowała się „Wpływem czynników gruntowych na stałość sieci wysokościowej morskiej strefy brzegowej".

Danusia była zawsze pełna życzliwości dla nas, chętna do niesienia pomocy wszystkim, wrażliwa i otwarta na potrzeby innych. Była ciekawa świata, podróżowała w jego różne zakątki. Wraz z grupą PTTK PG zwiedziła m.in. Turcję, Hiszpanię, Francję, Italię, Maroko. Cechowała Ją radość życia i niespożyta energia. Uwielbiała spacery po lesie, pływała, jeździła na rowerze. Swoimi pasjami zawsze próbowała nas zarazić. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 20 grudnia 1997 roku.

 

Dr inż.

Henryk Wesołowski