OGŁOSZENIE - Oferta pracy

 

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
zatrudni
asystenta badawczo-dydaktycznego od 1 października 2019 roku.


Bliższych informacji udziela Kierownik Katedry


 

 

Kierownik Katedry - dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG

Budynek Hydro, pokój 312
tel. (58) 347 27 01
e-mail: lech.balachowski@pg.edu.pl

Zastępca Kierownika Katedry - dr inż. Angelika Duszyńska

Budynek Hydro, pokój 414
tel. (58) 347 20 43
e-mail: angelika.duszynska@pg.edu.pl

Sekretariat - mgr Joanna Kaliszuk

Budynek Hydro, pokój 312
tel. (58) 347 27 01
fax (58) 347 19 33
e-mail: joanna.kaliszuk@pg.edu.pl


Dane kontaktowe

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 27 01
e-mail:
lech.balachowski@pg.edu.pl (kierownik)
joanna.kaliszuk@pg.edu.pl (sekretariat)