Pracownicy Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego prowadzą zajęcia na wszystkich kierunkach i formach studiów oferowanych przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, a także na wydziałach Chemii oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Pod opieką Katedry są dwie specjalności na kierunku Budownictwo: Geotechnika (na studiach dziennych pierwszego i drugiego stopnia, jak również w postaci Inżynierii Geotechnicznej na studiach niestacjonarnych) oraz Budownictwo Wodne i Morskie (na studiach dziennych pierwszego i drugiego stopnia).

Studenci mają okazję poznać pracowników Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego na przedmiotach takich jak Geologia, Mechanika Gruntów, Fundamentowanie, Zasoby i Ujęcia Wody, Składowiska Odpadów, Drogi Wodne i Porty oraz wielu innych.

Pracownicy katedry oferują szereg różnorodnych tematów prac dyplomowych dla wszystkich kierunków studiów.