Laboratorium Badań Geotechnicznych

Struktura laboratorium

Laboratorium Badań Geotechnicznych jest elementem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Laboratorium mieści się w budynku PDE przylegającym do ulicy Siedlickiej w Gdańsku Wrzeszczu.

Cel laboratorium

Cel Laboratorium Badań Geotechnicznych jest trojaki: prowadzenie badań na potrzeby naukowe, prowadzenie badań komercyjnych dla przemysłu, kształcenie kolejnych pokoleń studentów.

Kierownik laboratorium: dr hab. inż. Adam Krasiński
pokój: P18 PDE
tel.: (58) 347 10 44
e-mail: akra@pg.edu.pl

Zakres badań

Zakres badań laboratorium obejmuje badania mineralnych i organicznych gruntów naturalnych oraz gruntów antropogenicznych, jak również i analizę współpracy gruntu i konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem fundamentów płytkich i głębokich oraz konstrukcji geotechnicznych. Wyniki badań przedstawiane są w formach publikacji dla celów naukowych oraz ekspertyz, opinii naukowo-technicznych i sądowych, projektów oraz patentów dla celów komercyjnych.

Badania polowe podłoża gruntowego:

 • płytkie wiercenia penetracyjne, pobór próbek gruntu
 • sondowanie statyczne CPTU
 • sondowania dynamiczne DPL, DPM, ITB-ZW
 • sondowania DMT
 • próbne obciążenia gruntu
 • kontrola zagęszczenia podłoża w terenie

Badania laboratoryjne gruntów naturalnych i antropogenicznych; Szeroki zakres badań cech fizycznych i mechanicznych:

 • badania wilgotności i gęstości gruntów
 • analizy uziarnienia
 • badania stopnia zagęszczenia gruntów gruboziarnistych oraz granic konsystencji i stopnia plastyczności gruntów drobnoziarnistych
 • badania wytrzymałościowe gruntów w aparatach bezpośredniego ścinania (dla próbek gruntów drobnozarnistych i gruboziarnistych), trójosiowego ściskania, w uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej
 • badania ściśliwości i konsolidacji gruntów w edometrze
 • badania wodoprzepuszczalności gruntów
 • badania zagęszczalności gruntów w aparacie Proctora

Badania materiałów geosyntetycznych:

 • badania wytrzymałości i odkształcalności geosyntetyków
 • badania współpracy geosyntetyków z gruntem

Badania terenowe nośności pali:

 • próbne obciążenia statyczne pali
 • próbne obciążenia pali z pomiarem rozkładu siły w trzonie
 • próbne obciążenia dynamiczne pali

Badania modelowe fundamentów i konstrukcji geotechnicznych:

 • w stanowisku do badań w płaskim stanie odkształcenia w gruntach suchych
 • w stanowisku do badań w przestrzennym stanie odkształcenia w gruntach suchych, wilgotnych i nawodnionych
 • w komorze kalibracyjnej w kontrolowanym stanie naprężenia i odkształcenia
 • w analogowym ośrodku Taylor-Schneebeli