Kierownik Katedry - Dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
tel. (58) 347 18 30
e-mail: lech.balachowski@pg.edu.pl
sekretariat: (58) 347 27 01
Budynek Hydro, pokój 312
Biogram Kierownika Katedry

 

Obecna Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w 2007 roku w wyniku połączenia kilku Katedr w ramach reorganizacji Wydziału i wpisuje się  w ich ponad 70-letnią bogatą historię i tradycje Politechniki Gdańskiej. Takie połączenie specjalności naukowych w ramach Katedry oraz nadmorskie położenie Uczelni stanowią o podejmowanej w niej tematyce badawczej.

 

W Katedrze zatrudnionych jest 31 nauczycieli akademickich (w tym 7 samodzielnych pracowników naukowych, 8 adiunktów, 12 asystentów-doktorantów oraz 4 osoby ze stopniem doktora na stanowiskach dydaktycznych). Dodatkowo na stanowiskach techniczno-administracyjnych pracują dwie osoby. Byli pracownicy Katedry pełnili zaszczytne funkcje Rektora (2 osoby), Prorektora (2 osoby), Dziekana (5 osób) i Prodziekana (6 osób). Trzech pracowników Katedry otrzymało zaszczytne tytuły doktorów honoris causa Uczelni krajowych i zagranicznych.

 

Przy Katedrze istnieje specjalistyczne laboratorium naukowo-badawcze i dydaktyczne: Laboratorium Badań Geotechnicznych, wyposażone w unikalne stanowiska badawcze własnej konstrukcji.

 

Podejmowana w Katedrze tematyka badawcza obejmuje:

  • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów;
  • badania laboratoryjne i polowe gruntów;
  • metody wzmacniania podłoża gruntowego; 
  • “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych;
  • badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków;
  • konstrukcji hydrotechnicznych;
  • zagadnień inżynierii brzegowej w tym stateczności klifów i ochrony brzegów;
  • zagadnień Hydrogeologii i Inżynierii Środowiska dotyczących przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej;
  • zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących budownictwa morskiego dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego takich jak: porty, nabrzeża, falochrony, obiekty stoczniowe, rurociągi podmorskie i konstrukcje pełnomorskie.

 

Pracownicy Katedry prowadzą bardzo aktywną współpracę z renomowanymi uniwersytetami zagranicznymi (szczególnie we Francji, Niemczech, Włoszech i Chinach). Polega ona obecnie na realizacji wspólnych programów badawczych, wymianie pracowników, doktorantów i dyplomantów oraz organizacji wspólnych cyklicznych seminariów naukowych.

 

Dane kontaktowe:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 27 01
e-mail:
lech.balachowski@pg.edu.pl (kierownik)
joanna.kaliszuk@pg.edu.pl (sekretariat)