Kierownik Katedry - Dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG
tel. (58) 347 18 30
e-mail: lech.balachowski@wilis.pg.gda.pl
sekretariat: (58) 347 27 01
Budynek Hydro, pokój 312

Obecna Katedra Geotechniki,Geologii i Budownictwa Morskiego powstała w wyniku reorganizacji Wydziału - z połączenia w 2007 roku Katedry Geotechniki i Geologii Stosowanej z częścią Katedry Budownictwa Wodnego i Morskiego, mających 60-letnią bogatą historię wpisującą się od 1945 roku w tradycje Politechniki Gdańskiej.
 

Katedra należy do największych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie na pełnym etacie 16 nauczycieli akademickich (w tym 3 profesorów tytularnych, 1 profesor PG, 11 adiunktów i 1 starszy wykładowca – wszyscy ze stopniem doktora n.t.). Ponadto na stanowisku asystenta zatrudnionych jest w wymiarze 0,5 etatu dwóch słuchaczy Wydziałowego Studium Doktoranckiego, a na stanowiskach techniczno-administracyjnych kolejnych trzech pracowników pełnoetatowych. Byli i obecni pracownicy Katedry pełnili zaszczytne funkcje Rektora (2 osoby), Prorektora (2 osoby), Dziekana (5 osób) i Prodziekana (5 osób).  Trzech pracowników Katedry (byłych i obecnych) otrzymało zaszczytne tytuły doktorów honoris causa Uczelni zagranicznych i krajowych.

Przy Katedrze istnieją dwa specjalistyczne laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne:

  • Laboratorium Geotechniki,
  • Laboratorium Badań Geosyntetyków LABOSYNTEC (jedyne w kraju),

wyposażone w wysokiej klasy aparaturę oraz unikalne stanowiska badawcze własnej konstrukcji (np. pierwsza i jedyna w Polsce komora kalibracyjna, prototypowy aparat wielkowymiarowy do badań współpracy geosyntetyków i gruntu w pełni zautomatyzowane stanowisko badań modelowych dla ośrodka Taylor-Schneebeli wraz z cyfrową i komputerową metodą pomiarów przemieszczeń, obrotów poszczególnych cząstek).

Pracownicy Katedry od około 30 lat prowadzą bardzo aktywną współpracę z renomowanymi uniwersytetami zagranicznymi (szczególnie we Francji, Niemczech, Włoszech i Japonii). Polega ona obecnie na realizacji wspólnych programów UE, wymianie pracowników, doktorantów i dyplomantów oraz organizacji od około 30 lat, dwóch wspólnych cyklicznych seminariów naukowych polsko-francuskich i polsko-niemieckich.

Katedra Geotechniki była inspiratorem i twórcą Studium Doktoranckiego „Geotechnika i Inżynieria Środowiska" w roku 1993, które jako drugie w kolejności powstania na Politechnice Gdańskiej, wypromowało do roku 2005 ponad 40 doktorów nauk technicznych.


Dane kontaktowe:
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 27 01
e-mail:
lech.balachowski@wilis.pg.gda.pl (kierownik)
joanna.kaliszuk@wilis.pg.gda.pl (sekretariat)