Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego dysponuje wersjami edukacyjnymi oprogramowania Plaxis 2D i 3D.

Zakup został sfinansowany dzięki sponsorom:

oraz dzięki Funduszowi Rozwoju Wydziału ILiŚ.

 

Oprogramowanie będzie wykorzystywane w celach dydaktycznych (zajęcia dydaktyczne ze studentami, prace dyplomowe) oraz w pracach naukowych.

Informacji na temat dostępu i użytkowania licencji udziela dr inż. Jakub Konkol