Pracownicy Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

(lista alfabetyczna)

 

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Lech Bałachowski
prof. nadzw. PG

 

pok. 312 / Hydro
tel. (58) 347 18 30
tel. (58) 348 62 17
tel. (58) 347 27 01
e-mail: lech.balachowski@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Biogram Kierownika Katedry

 

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

dr inż. Katarzyna Białek-Platova
asystent

 

pok. 415 / Hydro
tel. (58) 347 12 25
e-mail: katarzyna.bialek-platova@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć: Patrz: MojaPG
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

dr hab. inż. Marcin Cudny
prof. nadzw. PG

 

pok. 302 / Hydro
tel. (58) 347 24 92
e-mail: marcin.cudny@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

ResearchGate

Orcid

dr inż. Angelika Duszyńska
adiunkt

 

pok. 414 / Hydro
tel. (58) 347 20 43
e-mail: angelika.duszyńska@pg.edu.pl
www: http://www.pg.gda.pl/~adusz

 

 

Terminy przyjęć:    
     
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

dr inż. Remigiusz Duszyński
starszy wykładowca

 

pok. 411 / Hydro
tel. (58) 347 17 36
e-mail: remigiusz.duszyński@pg.edu.pl
www: http://www.pg.gda.pl/~rdusz

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

mgr inż. Anna Gumuła-Kawęcka
asystent, doktorant

 

pok. 303 / Hydro
tel. (58) 347 20 24
e-mail: anna.kawecka@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

Mendeley

dr inż. Grzegorz Horodecki
starszy wykładowca

 

pok. P15 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel. (58) 347 23 50
e-mail: grzegorz.horodecki@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

ResearchGate

dr hab inż. Beata Jaworska-Szulc
prof. nadzw. PG

 

pok. 304 / Hydro
tel. (58) 347 23 11
e-mail: bejaw@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

mgr inż. Patrycja Jerzyło
asystent, doktorant

 

pok. 415 / Hydro
tel. (58) 347 29 03
e-mail: patjerzy1@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

mgr Joanna Kaliszuk
specjalista, biuro katedry

 

pok. 312 (sekretariat) / Hydro
tel. (58) 347 27 01
faks (58) 347 19 33
e-mail: joanna.kaliszuk@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć: w dni powszednie 8:00 - 15:00
     
 

dr inż. Jakub Konkol
adiunkt

 

pok. 413 / Hydro
tel. (58) 347 18 25
e-mail: jakub.konkol@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

 

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

Scopus

Academia

dr hab. inż. Adam Krasiński
prof. nadzw. PG

 

pok. P18 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel. (58) 347 10 44
e-mail: adam.krasiński@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Scopus

Orcid

dr hab. inż. Waldemar Magda
prof. nadzw. PG

 

pok. 408 / Hydro
tel. (58) 347 28 49
e-mail: waldemar.magda@pg.edu.pl
www: http://www.pg.gda.pl/~wmag

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

dr inż. Rafał Ossowski
adiunkt

 

pok. 410 / Hydro
tel. (58) 347 20 75
e-mail: rafal.ossowski@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

Mendeley

mgr inż. Ewelina Partyka
asystent, doktorant

 

pok. 302 / Hydro
tel. (58) 347 24 92
e-mail: eweparty@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

 

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

Mendeley

mgr Dawid Potrykus
asystent, doktorant

 

pok. 304 / Hydro
tel. (58) 347 23 11
e-mail: dawpotry@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres
adiunkt z habilitacją

 

pok. 304 / Hydro
tel. (58) 347 23 11
e-mail: mpru@pg.edu.pl
e-mail: malgorzata.pruszkowska@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     
Google Scholar

dr inż. Maria Przewłócka
docent PG

 

pok. 303 / Hydro
tel. (58) 347 20 24
e-mail: mprzew@pg.edu.pl
e-mail: maria.przewlocka@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     
 

dr inż. Krzysztof Szarf
adiunkt

 

pok. 409 / Hydro
tel. (58) 347 28 09
e-mail: krzysztof.szarf@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:  

 

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Researcher ID

dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
prof. nadzw. PG

 

pok. 403 / Hydro
tel. (58) 347 10 85
e-mail: adam.szymkiewicz@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

dr inż. Witold Tisler
adiunkt

 

pok. 403 / Hydro
tel. (58) 347 10 85
e-mail: witold.tisler@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

ResearchGate

Orcid

mgr inż. Aleksandra Wawrzyńska
asystent

 

pok. 408 / Hydro
tel. (58) 347 28 49
e-mail: aleksandra.wawrzynska@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     
 

dr inż. Paweł Więcławski
adiunkt

 

pok. 309 / Hydro
tel. (58) 347 22 09
e-mail: pawel.wieclawski@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

mgr inż. Mateusz Wiszniewski
asystent, doktorant

 

pok. P16 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel. (58) 347 28 82
e-mail: mateusz.wiszniewski@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

Mendeley

Scopus

dr inż. Marzena Wójcik
adiunkt

 

pok. 411 / Hydro
tel. (58) 347 17 36
e-mail: marzena.wojcik@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     
 

dr inż. Mariusz Wyroślak
adiunkt

 

pok. 410 / Hydro
tel. (58) 347 20 75
e-mail: mariusz.wyroslak@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
     
 

Jerzy Zamkiewicz
starszy technik

 

pok. P11 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel. (58) 347 10 63
tel. kom. 609 239 055
e-mail: jerzamk1@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć:    
 

 

Doktoranci Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

(lista alfabetyczna)

 

mgr inż. Kamila Międlarz
doktorant

 

pok. P17 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel.
e-mail: kamila.miedlarz@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć: ... ... - ...
  ... ... - ...

Google Scholar

ResearchGate

Orcid

mgr inż. Katarzyna Staszewska
doktorant

 

pok. P17 / budynek Laboratorium Geotechniki [19] / PDE
tel.
e-mail: katarzyna.staszewska@pg.edu.pl

 

 

 

Terminy przyjęć: ... ... - ...
  ... ... - ...
 

 

 

Pracownicy emerytowani

(lista alfabetyczna)

 

 

prof. dr hab. inż. Stefan Bednarczyk

profesor (emeryt)

pok. 404 / Hydro
tel. (58) 347 xx xx
e-mail: stefan.bednarczyk@pg.edu.pl

dr inż. Włodzimierz Cichy

starszy wykładowca (emeryt)

pok. 409 / Hydro
tel. (58) 347 28 09
e-mail: wcic@pg.edu.pl

prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

profesor (emeryt)

pok. 312b / Hydro
tel. (58) 347 27 01
e-mail: eugeniusz.dembicki@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

profesor (emeryt)

pok. 307/ Hydro
tel. (58) 347 11 32
e-mail: kazimierz.gwizdala@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski

profesor (emeryt)

pok. 404 / Hydro
tel. (58) 347 xx xx
e-mail: bohdan.kozerski@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz

profesor (emeryt)

pok. 404 / Hydro
tel. (58) 556 60 04
e-mail: wieslaw.subotowicz@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki

profesor (emeryt)

pok. 312 / Hydro
tel. (58) 347 xx xx
e-mail: michal.topolnicki@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG

profesor (emeryt)

pok. 312 / Hydro
tel. (58) 347 27 01
e-mail: bzad@pg.edu.pl

 

 

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG

 

 

prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora