Tytuł Data publikacji Autor
The paper presents an evaluation of the combined use of the HYDRUS and SWI2 packages for MODFLOW as a potential tool for modeling recharge in coastal aquife rs subject to saltwater intrusion. The HYDRUS package for MODFLOW solves numerically the one-dimensional form of the Richards equation describing water flow in variably- saturated media. The code computes groundwater recharge to or capillary rise from the groundwater table while considering weather, vegetation, and soil hydraulic property data. The SWI2 package represents in a simplified way variable-density flow associated with saltwater intrusion in coastal aquifers. Combining these two packages within the MODFLOW framework provides a more accurate description of vadose zone processes in subsurface systems with shallow aquifers, which strongly depend upon infiltration. The two packages were applied to a two-dimensional problem of recharge of a freshwater lens in a sandy peninsula, which is a typical geomorphologic form along the Baltic and the North Sea coasts, among other places. Results highlighted the sensitivity of calculated recharge rates to the temporal resolution of weather data. Using daily values of precipi tation and potential evapotranspiration produced average recharge rates more than 20% larger than those obtained with weekly or monthly averaged weather data, leading to different trends in the evolution of freshwater-saltwater interfaces. Root water uptake significantly influenced both the recharge rate and the position of the freshwater-saltwater interface. The results were less sensitive to changes in soil hydraulic parameters, which in our study were found to affect average yearly recharge rates by up to 13%.
2018
Adam Szymkiewicz,
Anna Gumuła-Kawęcka,
Jirka Simunek,
Bertrand Leterme,
Sahila Beegum,
Beata Jaworska-Szulc,
Małgorzata Pruszkowska-Caceres,
Wioletta Gorczewska-Langner,
Rafael Angulo-Jaramillo,
Diederik Jacques
The Hardening Soil Small (HSS) is a constitutive model being extension to the well established Hardening Soil Model (HS) accounting for the nonlinearity of small strain stiffness. It is implemented in commercial finite element computer codes for geotechnical analyses and used widely in research and design. The article deals with a problem known as overshooting after very small load reversals. It induces much higher stiffness than prescribed by parameters. Theoretical basis of the problem as well as numerical examples are shown in the article.
2018
Andrzej Niemunis,
Marcin Cudny
Oto książka, z której projektant systemów rurociągów podmorskich oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na budowę takich rurociągów dowiedzą się jak wyznaczyć: • parametry transportowanego medium w miejscu jego tłoczenia do rurociągu, podczas przepływu na trasie i podczas odbioru w miejscu przeznaczenia przy uwzględnieniu procesów zachodzących między medium, rurociągiem i otaczającym środowiskiem morskim, • parametry geometryczne i wytrzymałościowe rurociągu przy wzięciu pod uwagę procesów zachodzących podczas układania rurociągu na dnie w warunkach środowiska morskiego oraz w czasie jego normalnej eksploatacji, • parametry pomp i sprężarek zainstalowanych w stacjach podnoszenia ciśnienia medium transportowanego rurociągiem. Autor, specjalista w tej dziedzinie, bogaty materiał teoretyczny zilustrował przykładami obliczeniowymi rurociągów już zrealizowanych. Chcąc ułatwić Czytelnikowi korzystanie z publikacji, zamieścił na jej końcu załączniki, w których podał sposoby przeliczania jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) na układ amerykański oraz tablice ze standardowymi wymiarami rur stosowanych do budowy rurociągów. Książka może również stanowić pomoc naukową dla pracowników placówek naukowo- -badawczych oraz studentów wydziałów budowlanych i mechanicznych wyższych uczelni technicznych.
2018
Waldemar Magda
W niniejszej pracy przedstawiono problemy techniczne związane z likwidacją dużego obiektu hydrotechnicznego, stanowiącego utrudnienie nawigacyjne w intensywnie eksploatowanym portowym kanale dostępowym w Porcie Gdańsk. Dwukomorowy dok zlokalizowany przy Nabrzeżu Przemysłowym wybudowano w latach 1970-1972. Komory dokowe służyły do budowy żelbetowych, pływających skrzyń falochronowych, na potrzeby budowanego w tym czasie Portu Północnego. W pracy przedstawiono charakterystykę obiektu wraz z charakterystyką warunków geotechnicznych i hydrostatycznych, przedstawiono przebieg kolejnych etapów prac rozbiórkowych. Na podstawie badań odbiorczych dna przy nabrzeżu oraz badań stanu podłoża przed ścianką szczelną nabrzeża dokonano oceny możliwości zwiększenia głębokości technicznej nabrzeża do rzędnej -10,0 m A. Po przeprowadzonych robotach rozbiórkowych, pracach rewitalizacyjnych oraz badaniach odbiorowych nabrzeże przekazano do eksploatacji.
2018
Adam Bolt,
Witold Sterpejkowicz-Wersocki,
Mirosława Pilarska,
Tomasz Bolt
Rivers have long been a communication route along with the development of the river's civilization in the natural state it was necessary to start regulating - to deepen and expand to allow the free movement of ever larger vessels. Poland in terms of nature has very good conditions for using inland transport.
2018
Patrycja Jerzyło
Wyświetlanie 1 - 5 z 862 rezultatów.
z 173
RSS (otwiera nowe okno)