Tytuł Data publikacji Autor
The paper presents an evaluation of the combined use of the HYDRUS and SWI2 packages for MODFLOW as a potential tool for modeling recharge in coastal aquife rs subject to saltwater intrusion. The HYDRUS package for MODFLOW solves numerically the one-dimensional form of the Richards equation describing water flow in variably- saturated media. The code computes groundwater recharge to or capillary rise from the groundwater table while considering weather, vegetation, and soil hydraulic property data. The SWI2 package represents in a simplified way variable-density flow associated with saltwater intrusion in coastal aquifers. Combining these two packages within the MODFLOW framework provides a more accurate description of vadose zone processes in subsurface systems with shallow aquifers, which strongly depend upon infiltration. The two packages were applied to a two-dimensional problem of recharge of a freshwater lens in a sandy peninsula, which is a typical geomorphologic form along the Baltic and the North Sea coasts, among other places. Results highlighted the sensitivity of calculated recharge rates to the temporal resolution of weather data. Using daily values of precipi tation and potential evapotranspiration produced average recharge rates more than 20% larger than those obtained with weekly or monthly averaged weather data, leading to different trends in the evolution of freshwater-saltwater interfaces. Root water uptake significantly influenced both the recharge rate and the position of the freshwater-saltwater interface. The results were less sensitive to changes in soil hydraulic parameters, which in our study were found to affect average yearly recharge rates by up to 13%.
2018
Adam Szymkiewicz,
Anna Gumuła-Kawęcka,
Jirka Simunek,
Bertrand Leterme,
Sahila Beegum,
Beata Jaworska-Szulc,
Małgorzata Pruszkowska-Caceres,
Wioletta Gorczewska-Langner,
Rafael Angulo-Jaramillo,
Diederik Jacques
Rozwój gospodarczy danego regionu jest w dużej mierze zależny od stopnia jego możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych. W celu poprawienia warunków zaopatrzenia obszaru gminy Gniewino w wodę dobrej jakości, podjęto decyzje o modyfikacji ówczesnego systemu zaopatrzenia w wodę. Po szczegółowej analizie, przyjęto koncepcję rozbudowy i modernizacji sześciu perspektywicznych ujęć wód podziemnych: Chynowie, Czymanowo, Gniewino I, Gniewino II, Kostkowo (Młoty) i Mierzynko. Pozostałe ujęcia ze względu na niezadawalający stan miały zostać wyłączone z eksploatacji i kolejno ulec likwidacji. Rozbudowie i unowocześnieniu uległa również sieć wodociągowa. W niniejszym artykule zaprezentowano aktualny stan zaopatrzenia w wodę obszaru gminy Gniewino. Przedstawione zostały warunki eksploatacji wód podziemnych oraz ogólna charakterystyka danych ujęć. Szczególną uwagę zwrócono na stopień odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia w rejonie wszystkich gminnych ujęć, który oszacowano na podstawie trzech wzorów czasu przesączania się wody przez strefę aeracji. Jakość, zasobność, dostępność oraz odporność na zanieczyszczenia wód podziemnych sprawia, iż gmina posiada znaczne rezerwy wody, które mogą być wykorzystane w przyszłości.
2017
Dawid Potrykus
In this paper the results of the cone penetration test (CPT) modeling with the arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) formulation provided by Abaqus software package have been presented. The study compares the cone resistance and sleeve friction obtained in numerical analysis with values measured in soundings performed in the uniform layer of clayey soil in the Koszalin area. The clay layer was found to be slightly overconsolidated with OCR ranging from 3.5 to 4.5. The subsoil parameters used in the numerical model are based on laboratory tests data and the complementary CPT estimation. Evaluation of the most important factors influencing the numerical solution such as friction on the probe-soil interface and the undrained shear strength of the clay have been discussed. The possibilities of ALE method for soil parameters calibration are introduced and future challenges in large deformation problems modeling due to penetration issues are described.
2017
Jakub Konkol,
Lech Bałachowski
The Hydrus package for Modflow (based on the Hydrus 1D code) allows to include vertical water flow in the vadose zone, described by the Richards equation, in the modeling framework of the Modflow family of computer codes. Simulations of vadose zone flow are used to predict the rate of recharge or capillary uptake occurring at the groundwater table, in function of the soil properties and atmospheric conditions. A sequential coupling scheme is used, where the vadose zone flow is solved in a number of soil profiles and the resulting values of the exchange flux are incorporated in the discretized equation describing saturated groundwater flow in Modflow. The original package, developed by Seo et al. (2007) has been updated to be compatible with Modflow-2005 standard. New features are currently being implemented, including alternative models of soil hydraulic functions and different methods for evaluation of the internodal permeability. In this communication we focus on: (i) implementation of the coupling condition between the 1D variably saturated flow in the soil profiles and 3D saturated groundwater flow, (ii) investigation of the influence of time resolution of the weather data on the calculated values of the recharge. Preliminary evaluation results will be presented for the case of 2D strip aquifer, bounded by surface water bodies and recharged by infiltration.
2017
Adam Szymkiewicz,
Jirka Simunek,
Anna Gumuła-Kawęcka,
Sahila Beegum,
Bertrand Leterme,
Beata Jaworska-Szulc,
Małgorzata Pruszkowska-Caceres,
Wioletta Gorczewska-Langner,
Rafael Angulo-Jaramillo,
Diederik Jacques
Przeprowadzono ocenę niezawodności ławy fundamentowej probabilistycznymi metodami trzech poziomów. Analizę rozpoczęto od wyznaczenia nośności metodą poziomu I, na podstawie Eurokodu 7. Następnie obliczenia wykonywano metodami poziomu II (PEM) i III (symulacja Monte Carlo), uzyskując dużą zgodność. Metodą PEM przeprowadzono analizę ilościową badając wpływ zmienności poszczególnych zmiennych losowych opisujących parametry geotechniczne na niezawodność.
2017
Kamil Żyliński,
Jarosław Przewłócki
Wyświetlanie 1 - 5 z 852 rezultatów.
z 171
RSS (otwiera nowe okno)