Kierownik Katedry - dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG

tel. (58) 347 2701
e-mail: lech.balachowski@wilis.pg.gda.pl
sekretariat: (58) 347 27 01
Budynek Hydro, pokój 312


Dane kontaktowe

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 27 01
e-mail:
lech.balachowski@wilis.pg.gda.pl   (kierownik)
joanna.kaliszuk@wilis.pg.gda.pl (sekretariat)