Mgr inż. Krzysztof Brusewicz

Asystent / Doktorant

Biuro: 109 Hydro
E-mail: krzysztof.brusewicz@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Dynamika obiektów hydrotechnicznych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Laboratoria

 • Hydraulika
 • Podstawy informatyki
 • Zastosowania informatyki

 

Mgr inż. Natalia Gietka

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 108 Hydro
Tel. (058) 347-63-52
E-mail: natgietk@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydrologia zlewni miejskich
Gospodarka wodna
Hydraulika przewodów zamkniętych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia

 • Hydraulika
 • Meteorologia i klimatologia
 • Mechanika płynów
 • Hydraulika i mechanika płynów

Laboratoria

 • Hydraulika
 • Mechanika płynów
 • Hydraulika i mechanika płynów

 

Mgr inż. Jakub Hakiel

Asystent / Doktorant

Biuro: 101B Hydro
tel. (058) 347-21-12
E-mail: jakub.hakiel@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Modelowanie numeryczne przepływów jednowymiarowych i dwuwymiarowych
Przepływy w kanałach otwartych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Hydraulika
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydrologia

Laboratorium:

 • Hydraulika
 • Hydraulika i hydrologia
 • Hydrologia

 

Mgr inż. Patrycja Mikos-Studnicka

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 101B Hydro
tel. (058) 347-21-12
E-mail:patstudn@pg.edu.pl
patrycja_studnicka@op.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Hydrologia zlewni miejskich
Jakość ścieków deszczowych i wód roztopowych
Stan sanitarny wód powierzchniowych

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Hydraulika
 • Water resources management
 • Hydraulics and hydrology

Laboratoria

 • Hydraulics and hydrology
 • Hydraulika
 •  

 

Mgr inż. Dzmitry Prybytak

Doktorant

Biuro: 109 Hydro
tel. (058) 347 63 52
E-mail: DPribytak@tut.by

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:

Obliczeniowa mechanika płynów

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Laboratorium:
Podstawy informatyki

 

Mgr inż. Dominika Szawurska

Asystentka / Doktorantka

Biuro: 109 Hydro
tel. (058) (058) 347-63-52
E-mail: domszawu@student.pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Gospodarka wodna małej zlewni

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia:

 • Gospodarka wodna

Laboratoria:

 • Podstawy informatyki
 • Zastosowania informatyki

 

Mgr inż. Paweł Wielgat

Asystent / Doktorant

Biuro: 108 Hydro
tel. (058) 347-63-52
E-mail: pawwielg@pg.edu.pl

Zobacz pełny profil

Zainteresowania naukowe:
Hydraulika obiektów hodowlanych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ćwiczenia

 • Migracja zanieczyszczeń
 • Mechanika płynów