Studium podyplomowe edycja 2015/16 Studium podyplomowe edycja 2015/16

Studium dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Więcej informacji tutaj.

Plakat w formacie PDF: pobierz plik.

Archiwalny plan zajęć 2015/16: pobierz plik

Edycja studium podyplomowego  "Współczesne metody hyrdologii inżynierskiej w gospodarce wodnej" w roku ak. 2015/16 była dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Szczegóły dofinansowania:

Nazwa zadania  : Studium podyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska "Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej".

Koszt kwalifikowany zadania: 95 000  PLN

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: dotacja na pokrycie wydatków na realizację zadań bieżących 47 500 PLN

Zadanie: Studium podyplomowe Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska "Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej" zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja RX072015

Opis zadania i sprawozdanie z jego realizacji:
Studium podyplomowe „Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej” ma celu doskonalenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej hydrologii i gospodarki wodnej w zakresie umożliwiającym efektywne projektowanie urządzeń hydrotechnicznych oraz wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Oferta studiów skierowana jest do osób zatrudnionych w RZGW, pracowników wydziałów ochrony środowiska urzędów miejskich, gminnych, wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych osób potencjalnie zainteresowanych pozyskaniem w przyszłości uprawnień hydrologicznych, a także projektantów urządzeń budownictwa wodnego i melioracji. Omawiane w czasie kursu zagadnienia stanowią rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy dotyczącej hydrologii, hydrogeologii, gospodarki i prawa wodnego wykładanych na uczelniach wyższych w zakresie inżynierii środowiska. Zakres treści przedstawianych w czasie zajęć obejmuje bieżącą wiedzę dotyczącą: procesów i zjawisk hydrologicznych, hydrologii wód powierzchniowych i podziemnych, podstaw modelowania matematycznego w hydrologii, modeli odpływu ze zlewni i propagacji fali w korycie, modeli transportu rumowiska rzecznego, podstaw hydrometrii rzecznej, przepływów miarodajnych i kontrolnych w inżynierii wodnej i komunikacyjnej, zastosowań metod statystycznych w hydrologii i meteorologii, hydrologicznych zjawisk i procesów ekstremalnych, podstaw gospodarowania wodą, wdrożeń RDW, zagrożeń w gospodarce wodnej, wdrożenia Dyrektywy Powodziowej, zagadnień prawnych w inżynierii i gospodarce wodnej.  

Raport z realizacji studium w roku akademickim 2015/16: pobierz plik