Dodatkowy nabór na studium podyplomowe
"Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej" edycja 2018

Szanowni Państwo,

Ogłoszony zostaje nabór dodatkowy na Studium Podyplomowe ‘Współczesne metody hydrologii inżynierskiej w gospodarce wodnej’.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesyłać listownie na adres sekretariatu studium:
Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
budynek Hydro pok. 101 B,
z dopiskiem Patrycja Mikos-Studnicka.

Nabór na studia trwa do 28.02.2018.

Serdecznie zapraszamy!